Metodologia elaborării compoziţiilor creative în cadrul cursului de arta textilă – imprimeu artistic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
139 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-05 14:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:745.52 (1)
Educație (8495)
Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă (177)
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Metodologia elaborării compoziţiilor creative în cadrul cursului de arta textilă – imprimeu artistic. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.4, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 232-237. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Metodologia elaborării compoziţiilor creative în cadrul cursului de arta textilă – imprimeu artistic


CZU: 37.036:745.52
Pag. 232-237

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2021


Rezumat

Creative activities are based on the textile art course Artistic print - batik. The concept of this course provides for the accumulation of fundamental knowledge of decorative profile, but also of practical skills in creative-compositional activity in the field of textile art. The Artistic Print - batik course aims to train students in the basics of understanding and using the elements of plastic language, basic procedures and techniques. The course is studied in the I-IV years at the specialties of the Department of Decorative Art and Design (Decorative Art, Plastic Art, Plastic Art and Technological Education, Clothing Design) and provides the acquisition of theoretical notions and practical skills of textile printing, practicing multiple possibilities technical realization of the print as well as the familiarization of the students with the utilitarian and aesthetic function of the artistic work. The aim of the course is to develop artistic creativity through the artistic-plastic education of the student.

Cuvinte-cheie
methodology, creative compositions, textile art, artistic print