Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
83 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 03:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014:7(714)=133.1 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (3520)
SM ISO690:2012
MOREL, Maia; DAUSSA PASTOR, Olga. Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.3, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 76-83. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine


CZU: 37.014:7(714)=133.1
Pag. 76-83

Morel Maia, Daussa Pastor Olga
 
Université du Québec à Montréal
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021


Rezumat

Această contribuție abordează noțiunea de „mediere artistică și culturală‖ și practicile adiacente care pot participa la revitalizarea patrimoniului. Prezentul studiu se înscrie într-un câmp de cercetare relativ recent, vizând medierea artistică și culturală ca mijloc de conservare și, în același timp, ca mijloc de promovare și de partajare a valorilor culturale comune. Cercetarea emite ipoteza precum că, odată implicat într-un proces de mediere artistică și culturală, publicul trăiește o autentică „experiență estetică‖, aceasta generând un efect de construire a noilor cunoștințe. Modelul de intervenție propus de noi tinde să instaleze un dialog între trecut și prezent, vizând în acest fel prezervarea și valorificarea patrimoniului.

Cuvinte-cheie
mediere artistică și culturală, patrimoniu, politici culturale, Québec

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Pratiques de m&eacute;diation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine</p>">
<meta name="citation_author" content="Morel Maia">
<meta name="citation_author" content="Daussa Pastor Olga">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului">
<meta name="citation_volume" content="Seria 22, Vol.3">
<meta name="citation_firstpage" content="76">
<meta name="citation_lastpage" content="83">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/76-83_13.pdf">