Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
86 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 03:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014:7(714)=133.1 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2362)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (3565)
SM ISO690:2012
MOREL, Maia; DAUSSA PASTOR, Olga. Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.3, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 76-83. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine


CZU: 37.014:7(714)=133.1
Pag. 76-83

Morel Maia, Daussa Pastor Olga
 
Université du Québec à Montréal
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021


Rezumat

Această contribuție abordează noțiunea de „mediere artistică și culturală‖ și practicile adiacente care pot participa la revitalizarea patrimoniului. Prezentul studiu se înscrie într-un câmp de cercetare relativ recent, vizând medierea artistică și culturală ca mijloc de conservare și, în același timp, ca mijloc de promovare și de partajare a valorilor culturale comune. Cercetarea emite ipoteza precum că, odată implicat într-un proces de mediere artistică și culturală, publicul trăiește o autentică „experiență estetică‖, aceasta generând un efect de construire a noilor cunoștințe. Modelul de intervenție propus de noi tinde să instaleze un dialog între trecut și prezent, vizând în acest fel prezervarea și valorificarea patrimoniului.

Cuvinte-cheie
mediere artistică și culturală, patrimoniu, politici culturale, Québec

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Morel, M.</dc:creator>
<dc:creator>Daussa Pastor, O.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Această contribuție abordează noțiunea de &bdquo;mediere artistică și culturală‖ și practicile adiacente care pot participa la revitalizarea patrimoniului. Prezentul studiu se &icirc;nscrie &icirc;ntr-un c&acirc;mp de cercetare relativ recent, viz&acirc;nd medierea artistică și culturală ca mijloc de conservare și, &icirc;n același timp, ca mijloc de promovare și de partajare a valorilor culturale comune. Cercetarea emite ipoteza precum că, odată implicat &icirc;ntr-un proces de mediere artistică și culturală, publicul trăiește o autentică &bdquo;experiență estetică‖, aceasta gener&acirc;nd un efect de construire a noilor cunoștințe. Modelul de intervenție propus de noi tinde să instaleze un dialog &icirc;ntre trecut și prezent, viz&acirc;nd &icirc;n acest fel prezervarea și valorificarea patrimoniului.</p></dc:description>
<dc:source>Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului (Seria 22, Vol.3) 76-83</dc:source>
<dc:subject>mediere artistică și culturală</dc:subject>
<dc:subject>patrimoniu</dc:subject>
<dc:subject>politici culturale</dc:subject>
<dc:subject>Québec</dc:subject>
<dc:title><p>Pratiques de m&eacute;diation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>