Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
84 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 03:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014:7(714)=133.1 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
ARTE. RECREAȚIE. DISTRACȚII. SPORT (3520)
SM ISO690:2012
MOREL, Maia; DAUSSA PASTOR, Olga. Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.3, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 76-83. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Pratiques de médiation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine


CZU: 37.014:7(714)=133.1
Pag. 76-83

Morel Maia, Daussa Pastor Olga
 
Université du Québec à Montréal
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021


Rezumat

Această contribuție abordează noțiunea de „mediere artistică și culturală‖ și practicile adiacente care pot participa la revitalizarea patrimoniului. Prezentul studiu se înscrie într-un câmp de cercetare relativ recent, vizând medierea artistică și culturală ca mijloc de conservare și, în același timp, ca mijloc de promovare și de partajare a valorilor culturale comune. Cercetarea emite ipoteza precum că, odată implicat într-un proces de mediere artistică și culturală, publicul trăiește o autentică „experiență estetică‖, aceasta generând un efect de construire a noilor cunoștințe. Modelul de intervenție propus de noi tinde să instaleze un dialog între trecut și prezent, vizând în acest fel prezervarea și valorificarea patrimoniului.

Cuvinte-cheie
mediere artistică și culturală, patrimoniu, politici culturale, Québec

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-118706</doi_batch_id>
<timestamp>1634762777</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Pratiques de m&eacute;diation artistique et culturelle pour la conservation du patrimoine</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Maia</given_name>
<surname>Morel</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Daussa Pastor</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>76</first_page>
<last_page>83</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>