Considerații privind arborele conceptual în elaborarea dicționarelor specializate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
432 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-30 00:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’374 (9)
Lingvistică. Limbi (5008)
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Inga, VIERU, Lidia, VLAS, Mariana. Considerații privind arborele conceptual în elaborarea dicționarelor specializate. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului, Ed. 22, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, Seria 22, Vol.3, pp. 201-207. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
22, Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Considerații privind arborele conceptual în elaborarea dicționarelor specializate

CZU: 81’374

Pag. 201-207

Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021


Rezumat

In designing a specialized dictionary, the conceptual structuring of the field is extremely important. Concepts do not exist in isolation, they cannot be considered units of knowledge with independent existence, but they always enter into a relationship with each other, finding their identity in relation to a structured conceptual ensemble. The conceptual tree allows the identification of general concepts, of the first degree, then the relationship with the individual concepts, of the other levels, by establishing the hierarchy or other relations: cause – effect, purpose, part – everything, etc. The conceptual tree determines the contouring of the field, the rigorous delimitation of the distinctive features of some concepts and their univocal definition, being an effective tool in the design of specialized dictionaries.

Cuvinte-cheie
concept, conceptual tree, terminography, definition, specialized dictionaries

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-118589</doi_batch_id>
<timestamp>1712980589</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Considerații privind arborele conceptual &icirc;n elaborarea dicționarelor specializate</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Inga</given_name>
<surname>Druţă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lidia</given_name>
<surname>Vieru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mariana</given_name>
<surname>Vlas</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>201</first_page>
<last_page>207</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>