Организация и проведение подвижных игр в системе спортивно-массовых мероприятий лицеев
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
50 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
796.2:373 (3)
Divertisment. Jocuri. Sport (939)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1004)
SM ISO690:2012
АНГЕЛ, Александр. Организация и проведение подвижных игр в системе спортивно-массовых мероприятий лицеев. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.2, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 544-547. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Организация и проведение подвижных игр в системе спортивно-массовых мероприятий лицеев


CZU: 796.2:373
Pag. 544-547

Ангел Александр
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2021


Rezumat

În articol este analizat procesul de organizare și desfășurare a jocurilor în aer liber în sistemul evenimentelor sportive de masă ale liceelor.

Cuvinte-cheie
evenimente de masă, jocuri în aer liber, competiții pe echipe