Modelul metodologic de оnsuşire de către persoanele care au suportat avc a acţiunilor psihomotoare, prin tehnici de biofeedback stabilografic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
432 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-20 01:09
SM ISO690:2012
COJOCARI, Diana; AGAPII, Eugeniu; PASCAL, Oleg. Modelul metodologic de оnsuşire de către persoanele care au suportat avc a acţiunilor psihomotoare, prin tehnici de biofeedback stabilografic . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 1(29), pp. 237-241. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(29) / 2011 / ISSN 1857-0011

Modelul metodologic de оnsuşire de către persoanele care au suportat avc a acţiunilor psihomotoare, prin tehnici de biofeedback stabilografic

Pag. 237-241

Cojocari Diana, Agapii Eugeniu, Pascal Oleg
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Analizând specifi cul dizabilităţilor motorii în AVC și metodica contemporană de învăţare și reînvăţare a activită ţilor motoare, am încercat să structurăm și să elaborăm un model de recuperare a echilibrului și coordonării în activităţile motorii funcţionale prin prisma transferului calităţilor și deprinderilor formate în baza tehnicilor de biofeedback. Datele experimentale obţinute ne demonstrează că tehnicile bazate pe biofeedback formează un pattern mai exact de mișcare, acţiuni mai sigure, cu viteză mai mare, cu direcţie de mișcare mai largă, confi rmate prin testele stabilografi ce ,,Octoedru” și testele clinice Barthel, ,,Up and Go”, ,,Pass”.

Analyzing the specifi city of the movement disorders in Stroke and the contemporary method of education and rehabilitation of movement disorders, we tried to structure and to elaborate a rehabilitation model of balance and coordination in the functional movement activities by transfer of qualities and skills based on biofeedback techniques. Experimental facts denote that the techniques that based on biofeedback form the correct pattern of movement, steadier actions, with high speed performance, with wide application in practice, which confi rm us the stabilographic tests ,,Octoedru” and clinical tests ,Barthel, ,,Up and Go”, ,,Pass”.

Анализируя специфику двигательных нарушений при инсульте и современную методику процесса обучения и восстановления двигательного действия, было предпринята попытка структурирования и разработки модели восстановления равновесия и координации функциональных двигательных действий посредством переноса навыков и качеств на основе методов и техник биологической обратной связи. Полученные экспериментальные данные демонстрируют, что техники, основанные на биологической обратной связи, формируют правильный паттерн движений, уверенность в действиях, большую скорость выполнения, что под- тверждается стабилографическим тестом ,,Октоэдр” и клиническими тестами Barthel, ,,Up and Go”, ,,Pass”.