Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
173 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:796 (9)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1741)
Divertisment. Jocuri. Sport (1169)
SM ISO690:2012
LUNGU, Adrian; ŢAPU, Ion. Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.2, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 541-544. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică


CZU: 378.147:796
Pag. 541-544

Lungu Adrian1, Ţapu Ion2
 
1 Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2021


Rezumat

The notion of general physical training presupposes a relatively simultaneous and parallel development of all motro qualities and especially of the resistance force. According to the indications extracted from sports medicine, the best form of training for physical condition is the development of endurance capacity.

Cuvinte-cheie
motor quality, endurance capacity, general resistance ot the body, combating sedentary lifestyles