A brief history of the electrical and power engineering education at the „Gh. Asachi” Technical University of Iaşi, România
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
645 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-04 10:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.6:62(498)(091) (2)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2678)
Inginerie. Tehnică în general (3100)
SM ISO690:2012
ADASCALIŢEI, Adrian A., ISTRATE, M., TEMNEANU, Marinel Costel. A brief history of the electrical and power engineering education at the „Gh. Asachi” Technical University of Iaşi, România. In: Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, Ed. 15, 23-24 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2020, Ediția 15, pp. 123-135. ISBN 978-9975-87-731-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2020
Simpozionul "Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte"
15, Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2020

A brief history of the electrical and power engineering education at the „Gh. Asachi” Technical University of Iaşi, România

CZU: 378.6:62(498)(091)

Pag. 123-135

Adascaliţei Adrian A., Istrate M., Temneanu Marinel Costel
 
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
 
 
Disponibil în IBN: 1 ianuarie 2021


Rezumat

Lucrarea prezintă câteva momente esențiale care au marcat evoluția educației în domeniul electrotehnic și energetic din România la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi ", din Iași, România.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Adascaliţei, A.</dc:creator>
<dc:creator>Istrate, D.</dc:creator>
<dc:creator>Temneanu, M.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Lucrarea prezintă c&acirc;teva momente esențiale care au marcat evoluția educației &icirc;n domeniul electrotehnic și energetic din Rom&acirc;nia la Universitatea Tehnică &quot;Gh. Asachi &quot;, din Iași, Rom&acirc;nia.</p></dc:description>
<dc:source>Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte (Ediția 15) 123-135</dc:source>
<dc:title>A brief history of the electrical and power engineering education at the &bdquo;Gh. Asachi&rdquo; Technical University of Iaşi, Rom&acirc;nia</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>