Impactul durerii cronice asupra calităţii vieţii pacienţilor cu boala Parkinson
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
359 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-28 08:57
SM ISO690:2012
PAVLIC, Gabriela; MOLDOVANU, Ion. Impactul durerii cronice asupra calităţii vieţii pacienţilor cu boala Parkinson . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 1(29), pp. 131-136. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(29) / 2011 / ISSN 1857-0011

Impactul durerii cronice asupra calităţii vieţii pacienţilor cu boala Parkinson

Pag. 131-136

Pavlic Gabriela1, Moldovanu Ion2
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Deși mulţi pacienţi și chiar medici nu asociază boala Parkinson (BP) cu fenomenul de durere, majoritatea indivizilor cu BP suferă de durere. Multiple studii menţionează că durerea în BP, indiferent de originea sa, este adesea insufi cient recunoscută și tratată. Este important și faptul că această maladie cronică și degenerativă afectează semnifi cativ calitatea vieții pacienților respectivi. În studiul clinic prezent au fost incluși 61 de pacienţi cu diagnosticul de BP idiopatică, corespunzător criteriilor acceptate, dintre care 44 (72%) sufereau de durere cronică. Impactul simptomelor de disconfort corporal, inclusiv al durerii, asupra calității vieții a fost semnifi cativ mai mare la bolnavii cu fenomene algice. Recunoașterea de către medici și raportarea de către pacienți a durerii lor ar putea ameliora tratamentul acesteia și, respectiv, ar infl uența pozitiv calitatea vieții.

Even if many patients and physicians do not associate Parkinson disease (PD) with pain, still the majority of patients complain of it. Multiple studies have shown that pain, independently of its origin, is oft en under recognized and left untreated. It is also important that as a chronic and debilitating condition it seriously aff ects health related quality of life. Th e present study included 61 patients fulfi lling accepted diagnostic criteria for idiopathic Parkinson disease, 44 (72%) of them suff ering from chronic pain. Th ere were signifi cant diff erences in summary index of health related quality of life according to PDQ 39 as for bodily discomfort domain between patients with and without pain. Active sought from physician’s part of pain symptoms in Parkinson disease and their treatment could positively infl uence patient’s quality of life.

Боль, как правило, редко ассоциируется пациентами и даже врачами c болезнью Паркинсона (БП), хотя большинство больных с БП страдают от хронической боли. Последние исследования в этой области указывают на то, что боль при БП, независимо от ее этиологии, недостаточно диагностируется и лечится. Важен и тот факт, что БП как хроническое и инвалидизирующeе заболевание, значительно влияет на качество жизни пациентов. В данное клиническое исследование были включены 61 пациентов с диагнозом БП согласно принятым критериям, из которых 44 (72%) страдают от хронической боли. Также представлены и результаты опросника качества жизни при БП, которые значительно хуже при сочетании с болевым синдромом. Активное исслeдование врачами различных болевых про- явлений и их лечение могут улучшить качесто жизни данных пациентов.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Tănase, L.G.</creatorName>
<affiliation>Academia de Administrare Publică, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cojocaru, S.I.</creatorName>
<affiliation>Academia de Administrare Publică, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Managementul factorilor de risc cardiovascular &icirc;n Republica Moldova</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-4241-5-8</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Heart disease is the leading cause of the death in the Republic of Moldova. Over one quarter of all deaths are from heart disease. It is also a major cause of disability. The risk of heart disease increases as you age. Population based studies show that atherosclerosis the major precursor of cardiovascular disease begins in childhood. The Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth Study demonstrated that intimal lesions appear in all the aortas and more than half of the right coronary arteries of youths aged 7&ndash;9 years.This is extremely important considering that 1 in 3 people will die from complications attributable to atherosclerosis. In order to stem the tide education and awareness that cardiovascular disease poses the greatest threat and measures to prevent or reverse this disease must be taken.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>