Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
973 21
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-04 14:18
SM ISO690:2012
VOLCONOVICI, Liviu; CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia; VOLCONOVICI, Augustin; OPREA, Diana; ROTARI, Viorel; SLIPENCHI, Victorin. Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie. In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0070

Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie

Pag. 1-7

Volconovici Liviu1, Chiorsac Mihail2, Turcuman Lilia2, Volconovici Augustin3, Oprea Diana2, Rotari Viorel1, Slipenchi Victorin1
 
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Article is devoted to use of a natural cold for cooling milk and fruit and vegetables storage. The analysis of the block diagrams, description of storehouses and the curves of temperature and air humidity changes for various types of cooling systems are given; the analysis of quality of vegetables and fruit and energy expenses per unit of production are done, which prove the efficiency of the offered systems.

Lucrarea este dedicată utilizării frigului natural la răcirea laptelui, păstrare fructelor şi legumelor. Sunt analizate schemele de structură, descrierea schematică a depozitelor, sunt prezentate curbele de variaţie a temperaturii şi a umidităţii aerului pentru diferite sisteme de răcire, analizate calitatea păstrării fructelor şi legumelor, şi cheltuielile de energie pe o unitate de producţie, ce demonstrează eficienţa sistemelor propuse.

Работа посвящена использованию натурального холода для охлаждения молока и хранения фруктов и овощей. Даны: анализ структурных схем, схематическое описание хранилищ, приведены кривые изменения температуры и влажности воздуха для различных типов охлаждающих систем, анализ качества хранения овощей и фруктов и энергозатраты на единицу продукции, что доказывает эффективность предложенных систем.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Volconovici, L.T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Chiorsac, M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Turcuman, L.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Volconovici, A.L.</creatorName>
<affiliation>Academia de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Oprea, D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Rotari, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Slipenchi, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2007</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2007-01-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Article is devoted to use of a natural cold for cooling milk and fruit and vegetables storage. The analysis of the block diagrams, description of storehouses and the curves of temperature and air humidity changes for various types of cooling systems are given; the analysis of quality of vegetables and fruit and energy expenses per unit of production are done, which prove the efficiency of the offered systems.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Lucrarea este dedicată utilizării frigului natural la răcirea laptelui, păstrare fructelor şi legumelor. Sunt analizate schemele de structură, descrierea schematică a depozitelor, sunt prezentate curbele de variaţie a temperaturii şi a umidităţii aerului pentru diferite sisteme de răcire, analizate calitatea păstrării fructelor şi legumelor, şi cheltuielile de energie pe o unitate de producţie, ce demonstrează eficienţa sistemelor propuse.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Работа посвящена использованию натурального холода для охлаждения молока и хранения фруктов и овощей. Даны: анализ структурных схем, схематическое описание хранилищ, приведены кривые изменения температуры и влажности воздуха для различных типов охлаждающих систем, анализ качества хранения овощей и фруктов и энергозатраты на единицу продукции, что доказывает эффективность предложенных систем.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>