Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
737 24
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-30 06:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
738.1(520)(091) (1)
Arte plastice (429)
SM ISO690:2012
TSOUMAS, Johannis. Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects. In: Arta , 2020, nr. 1(AV), pp. 100-106. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3938557
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects

Influenţa culturii japoneze asupra formei şi decorației produselor din porțelan japonez timpuriu

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3938557
CZU: 738.1(520)(091)

Pag. 100-106

Tsoumas Johannis
 
Hellenic Open University
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

The aim of this research is to examine how Japanese porcelain interacted with the European porcelain invented in the early eighteenth century Germany, creating a novel type of utility wares and decorative objects which conquered not only the markets but also the courts of Europe. Exploring how Japanese porcelain forms and motifs created narratives after being introduced by the Portuguese missionaries and the Dutch merchants in the sixteenth and the seventeenth century, the researcher will try to point out the importance of Japanese culture in a worldwide context, and its contribution to the growing interest of the European porcelain makers, artists and traders. He will also focus on the profound interest in Japanese culture, restricted to the area of Japanese ceramics and particularly porcelain wares, exploring, at the same time, when and how Japanese objects surpassed the Chinese products which had been very popular on European markets a long time before. Other questions to be answered are about the remaking of small Japanese-like figures which contributed to the Europe’s fashion frenzy for some other types of hard-paste porcelain objects such as the large-scale statues and figurines, initially made in the 1720’s and 1730’s, but also the Imari and Kakiemon style wares made for the pleasure of Augustus II the Strong, the Elector of Saxony.

Scopul acestei cercetări este de a examina modul în care porțelanul japonez a interacționat cu porțelanul european inventat la începutul secolului al XVIII-lea în Germania, creând un nou tip de obiecte de uz casnic și obiecte decorative care au cucerit nu doar piețele, ci și curțile Europei. Cercetând modul în care formele și motivele porțelanului japonez au creat narațiuni după ce au fost introduse de misionarii portughezi și de comercianții olandezi în secolele XVI – XVII, autorul va încerca să evidenţieze importanța culturii japoneze într-un context universal, dar și contribuția sa la interesul crescând al producătorilor, artiștilor și comercianților de porțelan europeni. De asemenea, se va concentra asupra interesului profund pentru cultura japoneză, restrânsă la zona ceramicii japoneze și în special a produselor din porțelan, explorând, în același timp, când și cum obiectele japoneze au depășit produsele chineze care erau foarte populare pe piețele europene de mult timp. Alte întrebări ţin de reproducerea unor mici figuri de tip japonez, care au contribuit la frenezia modei europene pentru unele tipuri de obiecte din porțelan de pastă dură, cum ar fi statuile și figurinele la scară largă, realizate inițial în anii 1720 și 1730, dar și obiectele în stil Imari și Kakiemon, făcute pentru plăcerea lui Augustus al II-lea cel Puternic, Elector de Saxonia.

Cuvinte-cheie
Japan, hard-paste porcelain, Meissen, figurines, Kakiemon style wares,

Japonia, porţelan dur, Meissen, figurine, produse în stilul Kakiemon

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-118042</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-28</cfResPublDate>
<cfIssue>1(AV)</cfIssue>
<cfStartPage>100</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1181</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/118042</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Examining the influence of Japanese culture on the form and decoration of the early Meissen porcelain objects</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Japan; hard-paste porcelain; Meissen; figurines; Kakiemon style wares; Japonia; porţelan dur; Meissen; figurine; produse în stilul Kakiemon</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The aim of this research is to examine how Japanese porcelain interacted with the European porcelain invented in the early eighteenth century Germany, creating a novel type of utility wares and decorative objects which conquered not only the markets but also the courts of Europe. Exploring how Japanese porcelain forms and motifs created narratives after being introduced by the Portuguese missionaries and the Dutch merchants in the sixteenth and the seventeenth century, the researcher will try to point out the importance of Japanese culture in a worldwide context, and its contribution to the growing interest of the European porcelain makers, artists and traders. He will also focus on the profound interest in Japanese culture, restricted to the area of Japanese ceramics and particularly porcelain wares, exploring, at the same time, when and how Japanese objects surpassed the Chinese products which had been very popular on European markets a long time before. Other questions to be answered are about the remaking of small Japanese-like figures which contributed to the Europe&rsquo;s fashion frenzy for some other types of hard-paste porcelain objects such as the large-scale statues and figurines, initially made in the 1720&rsquo;s and 1730&rsquo;s, but also the Imari and Kakiemon style wares made for the pleasure of Augustus II the Strong, the Elector of Saxony.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Scopul acestei cercetări este de a examina modul &icirc;n care porțelanul japonez a interacționat cu porțelanul european inventat la &icirc;nceputul secolului al XVIII-lea &icirc;n Germania, cre&acirc;nd un nou tip de obiecte de uz casnic și obiecte decorative care au cucerit nu doar piețele, ci și curțile Europei. Cercet&acirc;nd modul &icirc;n care formele și motivele porțelanului japonez au creat narațiuni după ce au fost introduse de misionarii portughezi și de comercianții olandezi &icirc;n secolele XVI &ndash; XVII, autorul va &icirc;ncerca să evidenţieze importanța culturii japoneze &icirc;ntr-un context universal, dar și contribuția sa la interesul cresc&acirc;nd al producătorilor, artiștilor și comercianților de porțelan europeni. De asemenea, se va concentra asupra interesului profund pentru cultura japoneză, restr&acirc;nsă la zona ceramicii japoneze și &icirc;n special a produselor din porțelan, explor&acirc;nd, &icirc;n același timp, c&acirc;nd și cum obiectele japoneze au depășit produsele chineze care erau foarte populare pe piețele europene de mult timp. Alte &icirc;ntrebări ţin de reproducerea unor mici figuri de tip japonez, care au contribuit la frenezia modei europene pentru unele tipuri de obiecte din porțelan de pastă dură, cum ar fi statuile și figurinele la scară largă, realizate inițial &icirc;n anii 1720 și 1730, dar și obiectele &icirc;n stil Imari și Kakiemon, făcute pentru plăcerea lui Augustus al II-lea cel Puternic, Elector de Saxonia.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-83915</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-118042</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.3938557</cfFedId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-83915</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-83915-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tsoumas</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Johannis</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>