Pictori basarabeni la Bucureşti. Anii 1930–1960. Nume uitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
191 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-25 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.071.1(478)(091)"1930-1960" (1)
Pictură (285)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Pictori basarabeni la Bucureşti. Anii 1930–1960. Nume uitate. In: Arta . 2020, nr. 1(AV), pp. 50-59. ISSN 1857-1042.
10.5281/zenodo.3938405
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Pictori basarabeni la Bucureşti. Anii 1930–1960. Nume uitate

Bessarabian Artists in Bucharest. in the period 1930–1960. Forgotten Names


DOI: 10.5281/zenodo.3938405
CZU: 75.071.1(478)(091)"1930-1960"
Pag. 50-59

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2020


Rezumat

Bucureştiul a fost unul dintre centrele artistice unde pictorii basarabeni nu numai au studiat artele, au expus lucrările după 1920, dar au şi locuit după 1945. În cataloagele Societăţii de Arte Frumoase din Chişinău întâlnim nume care nu se mai regăsesc în perioada postbelică a RSS Moldoveneşti, majoritatea aflându-se în Bucureşti. Tania Baillayre, Gheorghe Ivancenco, Gheorghe Ceglocoff, Natalia Bragalia, Ira Caufman, Anatol Cudinoff, Maia Starcevschi, Irina Filatiev, Natalia Danilcenco, Victor Rusu-Ciobanu ş.a. s-au integrat în ambianţa culturală a Regatului pe parcursul mai multor decenii. Activând în diverse domenii, reprezentanţii Basarabiei şi-au adus aportul lor în pictura, scenografia şi artele grafice româneşti din perioada antebelică şi postbelică. Îndeosebi acest moment se referă la scenografie şi grafică care au marcat indubitabil, prin originalitate şi o reflectare neordinară, subiectele abordate specifice şi comune acestor perioade. Operele basarabenilor au fost pe larg mediatizate în cadrul unei expoziţii organizate la Bucureşti de Ruxandra Garofeanu în anul 2009, graţie participării lucrărilor din colecţiile muzeelor naţionale din Republica Moldova şi România. Pentru mulţi dintre ei, în egală măsură, puţine dintre operele lor sunt cunoscute la Chişinău sau Bucureşti. Articolul pune în valoare numele şi creaţia pictorilor din metropola bucureşteană pe durata anilor 1920-1960.

One of the artistic centers, where Bessarabian painters not only studied the arts and exhibited after 1920, but also lived after 1945, was Bucharest. In the catalogs of the Society of Fine Arts in Chisinau we find names that are no longer found in the post-war period of the Moldovan RSS, the majority being in Bucharest. Tania Baillayre, Gheorghe Ivancenco, Gheorghe Ceglocoff, Natalia Bragalia, Ira Caufman, Anatol Cudinoff, Maia Starcevschi, Irina Filatiev, Natalia Danilcenco and Victor Rusu-Ciobanu et al. or had integrated into the cultural environment of the Kingdom for several decades. Activating in various fields, the representatives of Bessarabia brought made their contribution in to the Romanian painting, scenography and graphic arts from the pre-war and post-war period. This moment In particular, this refers to the scenography and graphics that undoubtedly marked the approached topics, specific and common to these periods, through originality and an extraordinary reflection. The works of the Bessarabians were widely publicized in an exhibition organized in Bucharest by Ruxsandra Garofeanu in 2009, thanks to the participation exhibition of works from the collections of national museums in the Republic of Moldova and Romania. For many of them, equally, few of their works are known both in Chisinau or Bucharest. The article highlights some names and their creation works in the metropolitan area of Bucharest during in the period 1920-1960.

Cuvinte-cheie
pictori basarabeni, Societatea de Belle-Arte, Salon Oficial, Bucureşti,

Bessarabian artists painters, Society of Fine Arts, Official Salon, Bucharest