Instruirea diferențiată prin modelul mastery learning
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
189 22
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-06 12:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.013.3 (57)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3104)
SM ISO690:2012
GEORGESCU, Maria. Instruirea diferențiată prin modelul mastery learning. In: Calitate în educație - imperativ al societății contemporane. Vol.2, 4-5 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău, 2020, pp. 159-166. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
Conferința "Calitate în educație - imperativ al societății contemporane"
Chişinău, Moldova, 4-5 decembrie 2020

Instruirea diferențiată prin modelul mastery learning

CZU: 37.013.3

Pag. 159-166

Georgescu Maria12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2020


Rezumat

The correlation between training processes and learning efficiency is significantly influenced by the quality of training and the characteristics of students taken in the sense of individual learning differences, considered modifiable, submitted to improvement in different ways. Both variables, essential and decisive in the organization and realization of the educational process, are in a reciprocal relationship, meaning that, as far as the quality of training depends on individual learning differences, but they are also influenced by the quality of the educational process. Learning results are the product of this interaction between pedagogical treatment and the individual learning differences of the participants in the training process [3].

Cuvinte-cheie
differential education, complete learning, successful results