Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
250 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-03 17:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
725.2(478) (1)
Arhitectură (392)
SM ISO690:2012
OLEINIC, Svetlana. Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 140-150. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4288307
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4288307
CZU: 725.2(478)
Pag. 140-150

Oleinic Svetlana
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2020


Rezumat

This article reveals the influence of the conceptual directions of development within world architecture on the active creative processes of modernist and postmodern orientations, which have taken place in Moldovan architecture. Particular attention is paid to the architecture of administrative buildings built in the period after the declaration of the sovereignty and independence of Moldova in the early 1990s. The general problem of the dissonance of the architecture of modern business and office centers with the historical buildings of the Chisinau city is revealed. This problem was reflected in the image of the capital in the form of an antagonistic contradiction between the usual "old" and unexpected "new" architecture. As a result of the analysis, it is shown that the architecture of modern administrative buildings in Chisinau demonstrates examples of revolutionary solution of compositional and artistic tasks and reflects the polystylism of the development of world architecture in such directions as: minimalism, high-tech, deconstructivism, etc.

În articol este relevată influența conceptuală a fenomenului arhitectural mondial asupra activității creative și a orientărilor moderniste și postmoderne din arhitectura RM. Atenția principală în articol este acordată arhitecturii clădirilor administrative, construite în perioada de după declararea suveranității și independenței Moldovei la începutul anilor 1990. Este scoasă în evidență disonanța arhitecturii clădirilor din centrele moderne de afaceri, implementate în fondul construit istoric al orașului Chișinău, cu cea a monumentelor istorice. În rezultatul analizei vizuale a raportului dintre aceste centre moderne de afaceri și de birouri cu monumente ale arhitecturii istorice este formulată concluzia că arhitectura modernă a clădirilor administrative, edificate în ultimele trei decenii în Chișinău, demonstrează soluții compozițional-artistice revoluționare în corespundere cu polistilismul evoluției arhitecturii mondiale în direcția orientărilor stilistice: minimalism, high-tech, deconstructivism etc.

Cuvinte-cheie
buildings, architectural form, business center, compositional techniques, deconstructivism, modernism, Moldovan architecture, office buildings, postmodernism,

sedii administrative, forma arhitecturală, centre de afaceri, procedee compoziționale, deconstructivism, modernism, postmodernism