Practicile internaționale de realizare a educației economice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
70 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-08 21:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.032.5:33(100) (1)
Educație (8715)
Economie. Științe economice (5707)
SM ISO690:2012
GRIGOR, Ina. Practicile internaționale de realizare a educației economice. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 3-a, 8 mai 2020, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2020, pp. 143-152. ISBN 978-9975-3422-5-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 8 mai 2020

Practicile internaționale de realizare a educației economice


CZU: 37.032.5:33(100)
Pag. 143-152

Grigor Ina
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2020


Rezumat

Educația economică se manifestă formal, non-formal, informal prin intermediul unor programe internaționale, adaptate de partenerii educaționali, se realizează prin cursurile oferite de JA, NCEE, ONG AFLATOUN, ONG CYFI. În cadrul proiectului GEI educația economică este actualizată non-formal și informal, întrucăt GEI promovează parteneriate educaționale realizate într-un ecosistem antreprenorial. Scopul organizațiilor ofertante a educației economice reflectă ideea potrivit căreia toți copiii și tinerii trebuie să se realizeze ca cetățeni economici responsabili.

Economic education is manifested formally, non-formally and informally through international programs, adapted by educational partners and is achieved through courses offered by JA, NCEE, NGO AFLATOUN, NGO CYFI. Within the GEI project, economic education is updated non-formally and informally, as GEI promotes educational partnerships realized in an entrepreneurial ecosystem. The purpose of economic education organizations reflects the idea that all children and young people should realize themselves as responsible economic citizens..

Cuvinte-cheie
educația economică, educația antreprenorială, cetățenia economică responsabilă, ecosistemul antreprenorial,

economic education, entrepreneurial education, responsible economic citizenship, Entrepreneurial ecosystem