Din istoria terminologiei biblioteconomice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
486 38
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-28 07:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’374:025.4 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1421)
Biblioteconomie (641)
SM ISO690:2012
CATEREV, Cristina. Din istoria terminologiei biblioteconomice. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 144-150. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Din istoria terminologiei biblioteconomice

From the history of the librarianship terminology

CZU: 811.135.1’374:025.4

Pag. 144-150

Caterev Cristina
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

In this article we must present the evolution of terminology in the field of Romanian librarianship, to describe the stages in which it can be implemented, to address some historical and theoretical premises of the emergence of library language. At the same time, it does not propose an effect and an analysis of the librarianship of the terms in various publications, for all the perspectives of the history of evolution. Over the last decades, library terminology has been and is the subject of debates in various circles of specialties.

În articolul de faţă încercăm să prezentăm evoluţia terminologiei din domeniul biblioteconomic românesc, să descriem etapele de dezvoltare a acesteia, să abordăm unele premise istorice şi teoretice ale apariţiei limbajului biblioteconomic. Totodată, ne propunem a efectua şi o analiză a termenilor biblioteconomici în diverse publicații, tot din perspectiva evoluţiei istorice. Pe parcursul ultimelor decenii, terminologia biblioteconomică a constituit şi constituie subiect de dezbateri în diverse cercuri de specialişti

Cuvinte-cheie
library history, library term, term evolution, term statistics, lexical loan,

istoria bibliotecilor, termen biblioteconomic, evoluţia termenilor, statistica termenilor, împrumut lexical