Literatura sub totalitarism: între dogmă și creație
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
438 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-25 10:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (350)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2077)
SM ISO690:2012
MITITELU, Oxana. Literatura sub totalitarism: între dogmă și creație. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 120-126. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Literatura sub totalitarism: între dogmă și creație

The literature under the totalitarianism: between dogma and creation

CZU: 821.135.1(478).09

Pag. 120-126

Mititelu Oxana
 
Universitatea de Stat din Comrat
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Communist totalitarianism manifests itself in literature by violent and aesthetic dogmatism. Forms of coercion aimed at subjecting literary commanders ideological factors. Any deviation is punished severely in the first instance, by suppressing physical or sending in the GULAG authors, then by eradication the undesirable books and works.

Totalitarismul comunist se manifestă în literatură prin violenţă şi dogmatism estetic. Formele de coerciţie au drept scop supunerea factorilor literari comandamentelor ideologice. Orice abatere este sancţionată drastic, într-o primă etapă, prin suprimarea fizică sau încarcerarea în GULAG a autorilor, mai apoi prin trimiterea la cuţit a cărţilor ori punerea la index autorilor şi operelor indezirabile.

Cuvinte-cheie
literature, ideology, history, culture, terror, dehumanization,

literatură, istorie, cultură, teroare, dezumanizare, ideologie

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-117538</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-23</cfResPublDate>
<cfVol>311-312</cfVol>
<cfIssue>5-6</cfIssue>
<cfStartPage>120</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4300</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/117538</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Literatura sub totalitarism: &icirc;ntre dogmă și creație</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>literature; ideology; history; culture; terror; dehumanization; literatură; istorie; cultură; teroare; dezumanizare; ideologie</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Communist totalitarianism manifests itself in literature by violent and aesthetic dogmatism. Forms of coercion aimed at subjecting literary commanders ideological factors. Any deviation is punished severely in the first instance, by suppressing physical or sending in the GULAG authors, then by eradication the undesirable books and works.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Totalitarismul comunist se manifestă &icirc;n literatură prin violenţă şi dogmatism estetic. Formele de coerciţie au drept scop supunerea factorilor literari comandamentelor ideologice. Orice abatere este sancţionată drastic, &icirc;ntr-o primă etapă, prin suprimarea fizică sau &icirc;ncarcerarea &icirc;n GULAG a autorilor, mai apoi prin trimiterea la cuţit a cărţilor ori punerea la index autorilor şi operelor indezirabile.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-23T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-23T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36505</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-23T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36505</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36505-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-23T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mititelu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oxana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>