Poarta către adevărul despre noi sau proiecții identitare în Cartea nomazilor din B. de Val Butnaru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-08 11:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-31(478).09 (45)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2006)
SM ISO690:2012
CENUŞĂ, Felicia. Poarta către adevărul despre noi sau proiecții identitare în Cartea nomazilor din B. de Val Butnaru. In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 107-114. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Poarta către adevărul despre noi sau proiecții identitare în Cartea nomazilor din B. de Val Butnaru

Identity projections in Cartea nomazilor din B. by Val Butnaru

CZU: 821.135.1-31(478).09

Pag. 107-114

Cenuşă Felicia
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

In the current study, the novel The Book of Nomads from B. by Val Butnaru covers the history of Bessarabia from the totalitarian era and the post-totalitarian era, which is a collective history full of distortion and ambiguity as it lost its true national identity and adopted an invented one. The author of the study will not address the reconstruction of events but, rather, the impact of the History (including actual events) on every individual, especially the way in which it is reflected over the consciousness of the individuals. The main theme identified in The Book of Nomads from B. is the dignity of man, in fact, of the man who suffers from the lack of his own dignity.

În studiul de față este analizat romanul Cartea nomazilor din B. de Val Butnaru, roman care cuprinde istoria Basarabiei atât din perioada totalitară, cât și din cea posttotalitară, o istorie a unei colectivități debusolate și păgubite, care și-a pierdut adevărata identitate națională adoptându-și una inventată. Nu atât reconstituirea evenimentelor îl preocupă pe autor, cât impactul Istoriei (inclusiv a celei actuale) asupra fiecărui individ în parte, modul în care acesta se reflectă asupra conștiinței acestuia. Tema principală care se face vizibilă în Cartea nomazilor din B. este cea a demnității omului, de fapt, a omului care suferă din lipsa propriei demnități

Cuvinte-cheie
nomadism, literature, identity, history, post-totalitarian period,

nomadism, literatură, identitate, istorie, perioada posttotalitară