Analiza cheltuielilor de consum ale populației RM pentru procurarea bunurilor de folosință îndelungată în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
70 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-06 10:53
SM ISO690:2012
CIOBANU, Mihail; SAVCENCO, Silvia. Analiza cheltuielilor de consum ale populației RM pentru procurarea bunurilor de folosință îndelungată în perioada pandemiei COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 246-248. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Analiza cheltuielilor de consum ale populației RM pentru procurarea bunurilor de folosință îndelungată în perioada pandemiei COVID-19


JEL: C83, D12, H41, H76, I31, L68
Pag. 246-248

Ciobanu Mihail, Savcenco Silvia
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Lucrarea prezintă unele rezultate preliminare ale unui studiu despre evaluarea modificărilor cheltuielilor populației din RM în timpul pandemiei COVID-19. Rezultatele studiului care se referă la cheltuielile pentru bunurile de folosință îndelungată arată că ele nu s-au modificat pentru circa jumătate – două treimi din populație, iar pentru circa o treime ele s-au micșorat semnificativ.

Cuvinte-cheie
bunuri de folosinţă îndelungată, cheltuieli de consum, COVID-19, Republica Moldova