Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
456 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-11 17:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78(478):781.97 (2)
Muzică (1839)
SM ISO690:2012
BALABAN, Larisa, BUNEA, Diana. Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019) . In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2020, nr. 2(37), pp. 9-14. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)

Scientific institutional project The musical heritage of the Republic of Moldova (folklore and composers’ works): updating, systematizing, digitizing

CZU: 78(478):781.97

Pag. 9-14

Balaban Larisa, Bunea Diana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2020


Rezumat

Proiectul instituțional de cercetare Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare s-a desfășurat în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice între anii 2015–2019 și reprezintă o contribuție importantă în dezvoltarea activităților de salvgardare a patrimoniului național imaterial, adusă de o echipă de cercetători, specialiști în domeniu. Articolul conține o largă trecere în revistă a activităților desfășurate și a realizărilor științifice obținute în cadrul proiectului.

The institutional research project „The Musical Heritage of the Republic of Moldova (folklore and composers’ works): updating, systematizing, digitizing” was developed between 2015–2019 at the Academy of Music, Theater and Fine Arts and represents an important contribution to the development of various activities of safeguarding the national immaterial patrimony, realized by a team of scholars and researchers in this field. The article presents a wide review of the activities carried out and the scientific results obtained within the project.

Cuvinte-cheie
documentarea patrimoniului național, patrimoniul muzical din Republica Moldova, folclor, creaţie componistică,

documentation of national patrimony, the musical patrimony from the Republic of Moldova, folklore, compositional creation