Rolul marketingului electronic în adaptarea activității agenților economici la condițiile specifice pandemiei SARS-COV-2
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 21
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-22 10:33
SM ISO690:2012
DEATCU, Cătălin. Rolul marketingului electronic în adaptarea activității agenților economici la condițiile specifice pandemiei SARS-COV-2. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 200-202. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Rolul marketingului electronic în adaptarea activității agenților economici la condițiile specifice pandemiei SARS-COV-2


JEL: D18, L81, M31, M39, N3
Pag. 200-202

Deatcu Cătălin
 
Universitatea „Artifex” din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2020


Rezumat

În condițiile pandemiei cu virusul SARS – COV – 2, agenții economici sunt nevoiți să își adapteze activitatea, inclusiv cea de marketing, la noile restricții ce afectează viața economică și socială la nivel global. Pentru a face față acestor provocări, firmele sunt obligate să își gestioneze corect și eficient comunicarea în situații de criză, pentru a preîntâmpina pierderea clienților. În acest context, marketingul electronic se dovedește a fi cea mai eficientă modalitate de desfășurare a activităților de marketing, instrumentele specifice acestuia permițând atingerea obiectivelor de comunicare ale firmei, mesajele transmise electronic putând ajunge în timp real la un număr mare de persoane, cu costuri relativ reduse, ceea ce permite încadrarea în noile bugete de marketing, vădit subdimensionate.

Cuvinte-cheie
marketing electronic, pandemie, comportamentul consumatorului, comunicare de criză