Solidaritatea umană - produs emanat de inteligența individuală și conștiința colectivă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
787 20
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-03 13:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.334.2+316.64 (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (766)
Psihologie socială (724)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Andrei. Solidaritatea umană - produs emanat de inteligența individuală și conștiința colectivă. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), pp. 136-148. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294

Solidaritatea umană - produs emanat de inteligența individuală și conștiința colectivă

Human solidarity – a product emanated from individual and collective intelligence

CZU: 316.334.2+316.64

Pag. 136-148

Dumbrăveanu Andrei
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2020


Rezumat

Solidaritatea socială este un rezultat al sociabilității, iar sociabilitatea nu este produsul vieții, ci însăși viața, căci formează echilibru în lumea vie: între indivizi și între specii, instalând ordinea în dezordinea mișcării haotice, este o emanație biologică a termodinamicii. Este un produs al entropiei, unde se ascund transformările energiei, ale materiei: din câmp de lumină în substanță biologică verde, în colonii de procariote și de eucariote, care evoluând timp de milenii să ia noi forme ale vieții, să devină animale: vertebrate, mamifere, om - făptură cu rațiune și spirit. În plină revoluție industrială, E. Durkheim lansează postulatul conform căruia diviziunea muncii produce solidaritate socială, iar pentru a-l demonstra clasififi că tipurile de solidaritate socială și factorii măsurabili ce o inflfl uențează. Solidaritatea, care în mediul social se manifestă ca solidaritate umană este un produs nematerial, de ordin moral, psihologic, spiritual, ce își descoperă prezența prin fapte concrete, materializate în urma acțiunilor sale. Există două forme de solidaritate socială: solidaritatea mecanică și solidaritatea organică. Solidaritatea mecanică și solidaritatea organică se aflfl ă în relații de excludere reciprocă. Istoria acestor două tipuri de solidaritate ne dovedește că unul dintre ele progresează numai în măsura în care celălalt a regresat.

Social solidarity is a result of sociability, and sociability is not the product of life, but the life itself, because it forms the balance of organic elements, installing an order in the disorder produced by their chaotic movement, it is the biological derivative of thermodynamics. It is a product of the eternal motion, of the entropy law, of the transformations of matter: from a fifi eld of light into a green biological substance to later become a human being with mind and spirit. Amidst the industrial revolution, E. Durkheim launches the postulate that the division of labor produces social solidarity, and in order to prove it, he classififi es the types of social solidarity and the measurable factors that inflfl uence it. Social solidarity, which actually manifests itself in the social environment as human solidarity, is an immaterial product, of a moral, psychological, spiritual nature, which reveals its presence through concrete deeds, materialized as a result of its actions. Mechanical solidarity and organic solidarity are in relations of mutual exclusion. ThTh e history of these two types of solidarity proves us that one of them progresses only to the extent that the other has regressed.

Cuvinte-cheie
societate, diviziunea muncii, solidaritate mecanică, solidaritate organică, coeziune, inteligenţă, civilizație, educaţie,

society, division of labor, mechanical solidarity, organic solidarity, cohésion, intelligence, civilization, education