Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul proceselor geopolitice actuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
111 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-31 10:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (63)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (996)
SM ISO690:2012
LESCU, Mihail. Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul proceselor geopolitice actuale. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), pp. 87-103. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294

Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul proceselor geopolitice actuale

Information security of the Republic of Moldova in the context of current geopolitical processes


CZU: 327(478)
Pag. 87-103

Lescu Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2020


Rezumat

În acest articol autorul întreprinde o trecere în revistă a principalelor aspecte legate de securitatea informațională a Republicii Moldova după obținerea independenței. Este luată în discuție problematica ce ține de acest subiect în contextul redimensionării raporturilor de forță în plan regional și global și contribuția factorului informațional mediatic la asigurarea securității naționale. De rând cu dezbaterea aspectelor impuse de societatea informațională globală și a confruntărilor informaționale ce au loc în spațiul geopolitic regional sunt pe larg examinate întrebările-cheie ale securității informaționale, autorul elaborând recomandări ce țin de securitatea informațională în sfera mediatică în lumina Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024.

In this article, the author undertakes a review of the most important aspects of the informational security in the Republic of Moldova since it’sindependance stage. ThTh e issues that are being discussed are relating to this topic in the context of the downtizing power relations in the regional and global levels, as well as, the contribution of the media to the national security information. Along with the debate on what is required by the global informational society and the informational confruntations that are taking place in the regional geopolitical space, there are widely analysed the key-questions about the informational security. In the end, the author is giving recommendations related to informational security in the sphere of media in the Informational security strategy of Republic of Moldova for the years 2019-2024.

Cuvinte-cheie
securitate informaţională, mass-media, geopolitică, globalizare, securitate națională, spaţiu informaţional,

informational security, media, geopolitics, globalization, national security, informational space