Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
56 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-05 12:48
SM ISO690:2012
STRATAN, Alexandru; LUCAŞENCO, Eugenia. Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 140-142. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19


JEL: Q1, Q17, N5, O5
Pag. 140-142

Stratan Alexandru, Lucaşenco Eugenia
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2020


Rezumat

Agricultura Republicii Moldova, în anul 2020, se confruntă cu două provocări semnificative și anume seceta și pandemia Covid-19. Acestea s-au manifestat prin diminuarea producției globale, compromiterea suprafețelor culturilor de toamnă pentru boabe și masă verde, întreruperea lanțurilor de aprovizionare, etc. Măsurile întreprinse întru redresarea situației au mai mult un caracter temporar, de sprijin, pe viitor fiind necesare o serie de acțiuni axate pe reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și crearea unor sisteme de irigare moderne, majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și susținerea dezvoltării lanțurilor valorice scurte ce ar duce la diminuarea impactului negativ al unor asemenea fenomene nefavorabile.

Cuvinte-cheie
agricultură, Republica Moldova, secetă, COVID-19