Repercusiunea pandemică asupra economiei mondiale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
165 38
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 12:39
SM ISO690:2012
GRIBINCEA, Alexandru; BALAN, Igor; ŞTAHOVSCHI, Ada. Repercusiunea pandemică asupra economiei mondiale. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 120-122. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Repercusiunea pandemică asupra economiei mondiale


JEL: E32, E6, F45, J08
Pag. 120-122

Gribincea Alexandru1, Balan Igor1, Ştahovschi Ada2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2020


Rezumat

Toate procesele și evenimentele trec prin anumite schimbări cantitative și calitative. Schimbările cantitative, inevitabil, conduc la crize economice. Economia mondială, periodic, este supusă crizelor, astfel încât coronavirusul chinez a lansat doar un proces inevitabil. Cei mai influenți jucători – Statele Unite, China și Europa – căutau modalități de a reface lumea pentru ei înșiși, iar aceștia din urmă au pariat pe mediu. Scopul nobil de a face lumea mai ecologică a devenit o modalitate pentru Uniunea Europeană de a-și spori influența, iar pandemia COVID-19 a oferit oportunități unice pentru aceasta. Armele climatice joacă un rol în criza economică. Inițiativa va necesita investiții de miliarde euro în proiecte de mediu în primii zece ani. Datorită acestuia, Europa vrea să devină prima regiune din lume în care, până în 2050, emisiile de gaze cu efect de seră vor fi reduse la zero. O parte a strategiei constă în reorientarea statelor către companiile cu scopul de a înăspri condițiile de import din țările cu producție nocivă. Această ideologie pare să contrazică modelul economic actual, unde principalul factor de succes este creșterea PIB – o creștere a producției de bunuri și servicii pe baza valorii de piață. Cu toate acestea, există două modalități de a crește această valoare, prima: este să producem mai multe bunuri și servicii, a doua: să producem o cantitate mai mică sau aceeași, dar mai scumpă. Se pare că a doua opțiune nu are nicio șansă, dar Europa este cea care are toate oportunitățile de a face o revoluție în conștiință și economie.

Cuvinte-cheie
criză, economie, pandemie, impactul maladiilor asupra economiilor