Efectul actual și implicațiile economice viitoare ale pandemiei COVID-19 asupra sectorului plăților electronice la nivel global și național
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
85 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-09 15:55
SM ISO690:2012
VRABIE, Doina. Efectul actual și implicațiile economice viitoare ale pandemiei COVID-19 asupra sectorului plăților electronice la nivel global și național. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 115-119. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Efectul actual și implicațiile economice viitoare ale pandemiei COVID-19 asupra sectorului plăților electronice la nivel global și național


JEL: G01, F64, F61, L69
Pag. 115-119

Vrabie Doina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2020


Rezumat

Prezentul studiul se referă impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului plăților electronice la nivel global și național, efectul actual, implicațiile și tendințele viitoare. La realizarea cercetării a fost aplicat un arsenal extins de metode de cercetare, precum: metoda analizei, metoda sintezei, comparația, inducția, deducția, ş.a.

Cuvinte-cheie
COVID-19, impact, economic, plăți, electronice, digitale