Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
110 24
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-30 02:20
SM ISO690:2012
DUCA, Aurelia; GRIBINCEA, Corina; GRIBINCEA, Alexandru. Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 108-109. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții


JEL: G01, H0, L40, L41
Pag. 108-109

Duca Aurelia1, Gribincea Corina2, Gribincea Alexandru3
 
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2020


Rezumat

Articolul analizează practicile globale ale soluțiilor de economie circulară, valabile în timpul pandemiei Covid-19, în special examinate practica finlandeză. Autorii prezintă o descriere a celor mai eficiente practici, care au demonstrat valabilitatea și perioadele chiar și în timpul pandemiei. Principala metodă de cercetare este analiza scenariului și bibliografia. Autorii subliniază că soluțiile de economie circulară eficiente în caz de pandemie pot iniția noi industrii și sectoare ale economiei.

Cuvinte-cheie
economia circulară, COVID-19, practici globale, economie