Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din R.D. Nord
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
207 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-31 17:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[504.06:628.3+574.5]+543.3(478) (1)
Știința mediului înconjurător (514)
Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului (144)
Ecologie generală şi biodiversitate (377)
Luarea probelor de apă și analiza (41)
SM ISO690:2012
MOGÎLDEA, Vladimir; BEJAN, Iurie. Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din R.D. Nord. In: Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova. 23 iunie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2020, pp. 160-165. ISBN 978-9975-89-160-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale 2020
Conferința "Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale"
Chişinău, Moldova, 23 iunie 2020

Identificarea zonelor sensibile la nutrienți din R.D. Nord


DOI: 10.53380/9789975891608.31
CZU: [504.06:628.3+574.5]+543.3(478)
Pag. 160-165

Mogîldea Vladimir, Bejan Iurie
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Proiect:
20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2020


Rezumat

The evacuation of the insufficiently treated and nutrient-rich wastewater risks triggering the eutrophication of the receiving water bodies, which would lead to an undesirable disturbance of the balance of the organisms present in the water and to a degradation of the water quality. Nutrient-sensitive areas in the Northern Development Region were identified and delimited. They include sections of rivers in which wastewater is discharged from agglomerations in the region with a population bigger than 10,000 l.e. The modernization of the stations and the increase of the treatment plant would be the way to improve the situation.

Cuvinte-cheie
Nutrients, sensitive area, agglomerations, wastewater, treatment