Rolul monogramei DEsCH în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
78 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-20 20:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.74:787.1/.4 (2)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (113)
SM ISO690:2012
URECHE, Alexandru. Rolul monogramei DEsCH în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale. Vol.1, 15 mai 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2020, pp. 97-98. ISBN 978-9975-3311-6-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2020
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale"
Chişinău, Moldova, 15 mai 2020

Rolul monogramei DEsCH în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi

The usage of the DEsCH monogram in the string quartet no.1 by Boris Dubosarschi


CZU: 785.74:787.1/.4
Pag. 97-98

Ureche Alexandru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2020


Rezumat

O prezentare generală a Cvartetului de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi necesită o abordare imediată a unui subiect ce se referă la întreaga creație de cvartet a compozitorului. Este vorba despre influența moștenirii artistice a lui Dmitrii Șostakovici asupra creației lui Boris Dubosarschi în general și asupra creației lui de cvartet de coarde în particular. Acest lucru se manifestă atât în scriitura polifonică elaborată cât și în alegerea unor motive concise, deseori cromatice, aidoma unor nuclee bine potrivite pentru o eventuală elaborare. Cvartetul de coarde nr. 1 a fost scris în anul 1971. El este compus într-o formă clasică a ciclului de cvartet de coarde din patru mișcări: Allegro ma non troppo, Scherzando con moto, Grave și Allegro robusto. În cvartetul de coarde nr. 1 compozitorul folosește principiul monotematismului utilizat în cadrul formelor tradiționale. Toate temele de bază ale lucrării provin din același nucleu și păstrează conturul melodic și structura ritmică a temei grupului principal din partea I. Pe baza unei singure teme, pe durata celor patru părți, compozitorul creează caractere și imagini complet diferite, în tradiția monotematismului lui Liszt. Tema principală, la rândul ei necesită o descriere detaliată. Deși nu reprezintă un citat direct și este percepută ca o temă proaspătă, originală, totuși nucleul său este format din același grup de sunete ca și renumita monogramă a geniului rus D. Șostakovici – D-Es-C-H, sunetele căreia pe parcursul ciclului, cel mai des, apar într-o ordine modificată. Cele patru sunete ale grupului se extind pe un diapazon de terță mare pentru o completă mișcare cromatică lipsind tonul din mijloc. Nu putem afirma cu certitudine dacă folosirea intonațiilor monogramei a fost o alegere intenționată a autorului sau un moment de inspirație. Totuși, folosirea pe toată durata ciclului a terțelor mici și a secundelor mici în combinații diverse în interiorul unor formule din patru sunete ne permite să afirmăm că nucleul tematic al cvartetului se bazează pe aceleași intonații ca și monograma D-Es-C-H. Analiza Cvartetului de Coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi scoate în evidență idea ce stă la bază creării lui. Monograma D-Es-C-H a servit drept unica sursă tematică a lucrării determinând astfel inter-relația și înrudirea materialului tematic a întregului cvartet. Realizarea unei lucrări de formă amplă pe baza unui singur motiv a necesitat un lucru intens al imaginației, o scriitură măiestrită și o tehnică componistică desăvârșită, toate aceste condiții fiind întrunite cu brio de eminentul compozitor chișinăuian.

Cuvinte-cheie
Boris Dubosarschi, cvartet de coarde, DEsCH, motiv, polifonie, monogramă, laitmotiv, Dmitri Șostakovici