Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
307 31
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-21 23:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.7.02 (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (120)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina; GUŢU, Vladimir. Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 2, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 5-12. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

Teaching strategies: concept and some specifications on non-formal adult education


CZU: 374.7.02
Pag. 5-12

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

În articolul dat se analizează conceptul de ”strategie didactică”, se încearcă de a clasifica strategiile didactice conform unor criterii, se compară strategiile didactice tradiționale cu cele moderne. Totodată, se argumentează etapele elaborării unor strategii didactice, modalitățile de implementare atât din perspectiva didacticii generale, cât și din perspectiva didacticii pentru adulți.

This article analyzes the concept of "teaching strategy", tries to classify teaching strategies according to certain criteria, compares traditional teaching strategies with modern ones. At the same time, the stages of elaboration of didactic strategies are argued, the implementation modalities both from the perspective of general didactics and from the perspective of adult didactics.

Cuvinte-cheie
didactică, strategii didactice, tehnologii didactice, metode didactice, predare-învăţare-evaluare, educaţie nonformală, educaţia adulţilor,

didactics, teaching strategies, teaching technologies, teaching methods, teaching-learning-assessment, non-formal education, adult education

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ţurcanu, C.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Guţu, V.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Strategii didactice: concept și unele specificări  privind educația nonformală a adulților</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-88-060-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>didactică</subject>
<subject>strategii didactice</subject>
<subject>tehnologii didactice</subject>
<subject>metode didactice</subject>
<subject>predare-învăţare-evaluare</subject>
<subject>educaţie nonformală</subject>
<subject>educaţia adulţilor</subject>
<subject>didactics</subject>
<subject>teaching strategies</subject>
<subject>teaching technologies</subject>
<subject>teaching methods</subject>
<subject>teaching-learning-assessment</subject>
<subject>non-formal education</subject>
<subject>adult education</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>374.7.02</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articolul dat se analizează conceptul de &rdquo;strategie didactică&rdquo;, se &icirc;ncearcă de a clasifica strategiile didactice conform unor criterii, se compară strategiile didactice tradiționale cu cele moderne. Totodată, se argumentează etapele elaborării unor strategii didactice, modalitățile de implementare at&acirc;t din perspectiva didacticii generale, c&acirc;t și din perspectiva didacticii pentru adulți.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>This article analyzes the concept of &quot;teaching strategy&quot;, tries to classify teaching strategies according to certain criteria, compares traditional teaching strategies with modern ones. At the same time, the stages of elaboration of didactic strategies are argued, the implementation modalities both from the perspective of general didactics and from the perspective of adult didactics.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>