Aspecte privind accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în era COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
174 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-06 12:33
SM ISO690:2012
IANIOGLO, Alina. Aspecte privind accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în era COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 32-34. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Aspecte privind accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în era COVID-19


JEL: G30, D25
Pag. 32-34

Ianioglo Alina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

În lucrarea data au fost determinate dificultățile de accesare a finanțării întâlnite de IMM-uri, în special în condițiile crizei COVID-19. IMM-urile au dovedit a fi vulnerabile la crize, cu acces insuficient la finanțare, proceduri interne pentru gestionarea situațiilor de criză limitate, surse alternative de finanțare slab dezvoltate, fiind necesare un șir de măsuri de susținere a IMM-urilor.

Cuvinte-cheie
finanţare, întreprinderi mici și mijolocii, pandemie, capital de risc, instituții de creditare