Pandemia COVID-19 și noi oportunități pentru strategiile de bioeconomie în Centrul și Estul Europei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
63 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-08 16:57
SM ISO690:2012
VOICILAŞ, Dan-Marius. Pandemia COVID-19 și noi oportunități pentru strategiile de bioeconomie în Centrul și Estul Europei. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 18-20. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Pandemia COVID-19 și noi oportunități pentru strategiile de bioeconomie în Centrul și Estul Europei


JEL: Q57
Pag. 18-20

Voicilaş Dan-Marius
 
Institutul de Economie Agrara al Academiei Romane
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiectivele acestei lucrări se referă la prezentarea conceptului de bioeconomie în general, stadiul creării și implementării strategiilor naționale de bioeconomi e la nivelul UE, cu accent pe ţările din CEE. Prin rezultatele acestei cercetări oferim o imagine generală asupra bioeconomiei la nivelul UE şi al ţărilor din CEE, în contextul provocărilor prezente, inclusiv Pandemia Covid-19.

Cuvinte-cheie
bioeconomie, Agenda strategică a UE, strategii naţionale, ţările CEE, COVID-19