Perturbatorii endocrini - una din problemele globale de sănătate publică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
243 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-13 10:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.43-008.64:54-4 (1)
Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoietice şi endocrine (177)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (1740)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie; SÎRCU, Raisa; BERNIC, Vladimir; BEBÎH, Vladimir. Perturbatorii endocrini - una din problemele globale de sănătate publică. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 110-112. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4175493
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Perturbatorii endocrini - una din problemele globale de sănătate publică

Endocrine disruptors - one of the global public health problems

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4175493
CZU: 616.43-008.64:54-4

Pag. 110-112

Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Bernic Vladimir, Bebîh Vladimir
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Consecințele negative ale substanțelor chimice pentru om sunt variate de la afectarea directă a sănătății (acțiunea cancerigenă, toxicoreproductivă, mutagenă, provocarea altor boli cronice sau chiar deces) până la declanșarea unor probleme ecologice majore (contaminarea excesivă a florei și faunei). Scopul acestei lucrări constă în argumentarea necesității efectuării cercetărilor științifice ce vor aborda problema substanțelor chimice, care produc modificări ale sistemului endocrin și evaluarea riscului expunerii la acești xenobiotici. Materiale și metode. A fost efectuată o revizuire a surselor bibliografice științifice pe plan național și internațional, cu privire la impactul substanțelor chimice prioritare asupra sănătății populației. Rezultate și discuții. În Republica Moldova, anual, sunt diagnosticați cu diabet zaharat peste 10000 de bolnavi. În anul 2017, numărul total de bolnavi cu diabet a constituit 105000 de persoane. Cercetările în domeniul evaluării riscului de expunere la perturbatorii endocrini sunt actuale atât pe plan național, cât și internațional. Asigurarea unui mediu habitual salubru și prevenirea impactului negativ al substanțelor chimice estimate asupra sănătății, sunt elemente incontestabile ale complexului de măsuri orientate spre asigurarea sănătății durabile a actualei și viitoarei generații. Concluzie. Rezultatele cercetărilor ştiinţifico-practice, în acest domeniu, vor contribui la elaborarea politicilor naționale în domeniul prevenirii și controlului maladiilor endocrine, condiționate de acțiunea perturbatorilor endocrini, cu un impact pozitiv social, economic și, nu în ultimul rând, medical.

Objectives. The negative consequences of chemicals for humans range from direct damage to health (carcinogenic, toxic-reproductive, mutagenic action, causing other chronic diseases or even death) to triggering major environmental problems (excessive contamination of flora and fauna). The aim of the study is to present arguments on the need for scientific research that will address the issue of chemicals that cause changes in the endocrine system, as well as assess the risk of exposure to these xenobiotics. Material and methods. A review of national and international publications focused on the impact of priority chemicals on population health was conducted. Results and discussion. In the Republic of Moldova, annually, more than 10000 patients are diagnosed with diabetes. In 2017, the total number of patients with diabetes was 105000 people. Researches in the field of risk assessment for exposure to endocrine disruptors are actual on both nationally and internationally levels. Ensuring a healthy environment and preventing the negative health impact are indisputable elements of the complex of measures aimed at ensuring the health of current and future generations. Conclusion. The results of research will contribute to the elaboration of national policies in the field of prevention and control of endocrine diseases, conditioned by the action of endocrine disruptors, with a positive social, economic and medical impact.

Cuvinte-cheie
perturbători endocrini, evaluarea riscului, sănătatea publică,

endocrine disruptors, risk assessment, public health