Prevenirea efectelor adverse acute ale dezinfectanților asupra sănătății populației
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
87 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 16:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.28.06+613 (1)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (192)
Igienă. Igienă și sănătate personală (333)
SM ISO690:2012
CAPSAMUN, Natalia; PÎNZARU, Iurie; SÎRCU, Raisa; TONU, Tatiana. Prevenirea efectelor adverse acute ale dezinfectanților asupra sănătății populației. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 81-83. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4174544
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852

Prevenirea efectelor adverse acute ale dezinfectanților asupra sănătății populației

Prevention of disinfectants adverse effects on population health


CZU: 615.28.06+613
DOI: 10.5281/zenodo.4174544
Pag. 81-83

Capsamun Natalia, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Tonu Tatiana
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Criza COVID-19 ne-a schimbat fundamental viața de zi cu zi. Este o boală virală nouă, care afectează oamenii pentru prima dată, iar vaccinurile nu sunt încă disponibile. Acest virus se răspândește exponențial în funcție de regiune. Scopul acestei lucrări constă în estimarea impactului chimic asociat cu COVID-19 și a măsurilor de prevenire sau atenuare a acestora. Materiale și metode. A fost efectuat un studiu a surselor bibliografice de specialitate din diferite baze de date. Rezultate și discuții. Cel mai bun mod de prevenire a îmbolnăvirii este evitarea expunerii la acest virus. În acest context, accentul este pus pe implementarea măsurilor de precauție, cum ar fi un protocol extins de igienă (spre exemplu, spălarea regulată a mâinilor, evitarea interacțiunii față în față, etc.), distanțarea socială și purtarea măștilor. Igiena mâinilor este o parte importantă a răspunsului la apariția COVID-19. Practicarea igienei mâinilor, care include utilizarea prelucrării mâinilor cu soluții pe bază de alcool sau a spălării mâinilor, este o modalitate simplă, dar eficientă, de a preveni răspândirea agenților patogeni și a infecțiilor. Utilizarea frecventă, și pe scară largă, a dezinfectanților duce la expunerea chimică a populației. Dezinfectanții sunt substanțe periculoase și pot fi toxice dacă ar fi ingerate. Chiar și expunerea externă poate fi periculoasă pentru piele, ochi și sistemul respirator. Concluzie. Utilizarea necorespunzătoare și nesigură poate duce la efecte toxice la oameni. În articol sunt discutate principalele tipuri de dezinfectanți. Se recomandă utilizarea numai a produselor biocide aprobate. Practicarea recomandărilor pentru utilizarea corectă a acestor produse chimice garantează sănătatea publică și protecția lucrătorilor din domeniul sănătății.

Objectives. The COVID-19 crisis has fundamentally changed our daily life. Being a new viral disease affecting humans for the first time, vaccines are not yet available. This virus is spreading exponentially, depending on region. The aim of the study is to estimate the chemical impact associated with COVID-19 and its prevention or mitigation measures. Materials and methods. The study of specialized bibliographic sources from different databases was performed. Results and discussion. The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus. In this context, the emphasis is on taking precautions, such as extensive hygiene protocol (e.g., regularly washing of hands, avoidance of face to face interaction, etc.), social distancing, and wearing of masks. Hand hygiene is an important part of the response to the international emergence of COVID-19. Practicing hand hygiene, which includes the use of alcohol-based hand rub or handwashing, is a simple, yet effective, way to prevent the spread of pathogens and infections. Frequent, and widespread, use of disinfectants leads to chemical exposure of the population. Disinfectants are dangerous substances and can be toxic if ingested. Even external exposure can be dangerous to the skin, eyes and respiratory system. Conclusion. Frequent and widespread use of disinfectants leads to the population chemical exposure. Inappropriate and unsafe use can lead to toxic effects in people. The main types of disinfectants are discussed in this article. Only approved biocidal products may be used. Practicing recommendations for the correct use of these chemical products, guarantees the public health and health care workers protection

Cuvinte-cheie
dezinfectanți, produs biocid, COVID-19, prevenire, recomandări,

disinfectants, biocidal products, COVID-19, prevention, recommendations