A method for identifying of the AgHBs marker in humans blood serum
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
21 0
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; ISAC, Maria; SAJIN, Octavian; SPÎNU, Igor; PYNZARU, Iu.; DONOS, Ala; TOVBA, Lidia. A method for identifying of the AgHBs marker in humans blood serum. In: Exhibition of Inventics “Inventica 2020”. Ediția a 24-a, 29-31 iulie 2020, Iași. Iași, România: Technical University “Gheorghe Asachi” of Iași, 2020, p. 443.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Simpozionul "Exhibition of Inventics “Inventica 2020”"
Iași, Romania, 29-31 iulie 2020

A method for identifying of the AgHBs marker in humans blood serum


Pag. 443-443

Spînu Constantin, Isac Maria, Sajin Octavian, Spînu Igor, Pynzaru Iu., Donos Ala, Tovba Lidia
 
National Agency for Public Health
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020Teza

Invenția se referă la medicină umană , în special la o metodă originală de identificare a markerului virusului hepatitei virale B (AgHBs), în serul sanguin și în alte fluide umane. Urmare a prezenței factorilor nespecifici în aceste fluide, rezultatele finale frecvent indică date invalide. Prelucrarea primară a substanțelor destinate investigării la markerul nominalizat cu o suspensie din minerale conduce la înlăturarea acestor substanțe nespecifice. Avantajele metodei brevetate: algoritmul propus pentru identificarea markerului AgHBs totalmente exclude apariția rezultatelor incerte (echivoce) și esențial sporește eficacitatea metodei manifestată prin creșterea specificității și sensibilității.

The invention relates to human medicine, in particular to an original method for identifying viral hepatitis B virus marker (AgHBs) in blood serum and other body fluids. Following the presence of non-specific factors in these fluids, the final results frequently indicate invalid data. Primary processing of substances intended for investigation for the nominated marker with a mineral suspension leads to the removal of these nonspecific substances. Advantages of the patented method: the proposed algorithm for identifying the AgHBs marker totally excludes the occurrence of equivocal results and essentially enhances the effectiveness of the method manifested by increasing of specificity and sensitivity.