Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
399 35
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-01 14:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35.08:005.332.1(498+478) (1)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (2243)
Activități manageriale (324)
SM ISO690:2012
COZMA, Ion; TERENTI, Alina. Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), pp. 77-81. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.4300336
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova

The evaluation of the performance of civil servants in the local public administration. Comparative analysis between Romania and Republic of Moldova

Оценка деятельности государственных служащих в местном публичном управлении. Сравнительный анализ между Румынией и Республикой Молдова

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4300336
CZU: 35.08:005.332.1(498+478)

Pag. 77-81

Cozma Ion, Terenti Alina
 
Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2020


Rezumat

The correct establishment of performance indicators within a public institution is the key to its democratization and efficiency. The human resources involved in the public service delivery process must ensure a high degree of fulfillment of the duties of the function. The efficiency of their performance influences the management process at entity level and the degree of ensuring the social good at community level. Objective evaluation of the performance of civil servants is the key to success in public administration management.

Stabilirea corectă a indicatorilor de performanță în cadrul unei instituții publice reprezintă cheia spre democratizarea și eficientizarea acesteia. Resursele umane implicate în procesul de prestare a serviciilor publice trebuie să asigure un grad ridicat de îndeplinire a atribuțiilor funcției. Eficiența performanței acestora influențează procesul de management la nivel de entitate și gradul de asigurare a binelui social la nivel de comunitate. Evaluarea obiectivă a performanțelor funcționarilor publici reprezintă cheia succesului în managementul administrației publice.

Cuvinte-cheie
performance, civil servant, management, local public administration,

performanţă, funcţionar public, management, administraţie publică locală