Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
108 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-16 07:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.74:787.1/.4 (2)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (113)
SM ISO690:2012
URECHE, Alexandru. Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), pp. 156-160. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.4269541
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461

Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet

THe sting quartets of Boris Dubosarschi: the historical context


DOI: 10.5281/zenodo.4269541
CZU: 785.74:787.1/.4
Pag. 156-160

Ureche Alexandru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

Boris Dubosarschi is a foremost member of the Moldovan national composition school. His four string quartets represent an important part of his musical legasy. Written under the decisive influence of the work of Dmitri Schostakovich they belong to the Western string quartet tradition. This article represents a brief overview of the String Quartets by Boris Dubosarschi defining their place in the historical context of the Western string quartet creation.

Boris Dubosarschi este un exponent reprezentativ al școlii naționale de compoziție, în a cărui creație un loc important îl ocupă cele patru cvartete de coarde. Compuse sub influența decisivă a moștenirii artistice a marelui compozitor rus Dmitri Șostakovici ele se încadrează în tradiția universală a creației de cvartet de coarde. Prezentul articol reprezintă o trecere în revistă a Cvartetelor de Coarde de Boris Dubosarschi plasându-le în contextul istoric al evoluției genului de cvartet

Cuvinte-cheie
string quartet, Boris Dubosarschi, Dmitri Schostakovich, DSCH, monogram, motif, Moldovan music,

cvartet de coarde, Boris Dubosarschi, Dmitri Șostakovici, D-Es-C-H, monogramă, motiv, muzica naţională