Declaraţiile în procesul penal, ordinea procesuală şi tactica de audiere
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
303 24
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-23 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.13/.14 (5)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1301)
SM ISO690:2012
MĂRGINEANU, Iurie. Declaraţiile în procesul penal, ordinea procesuală şi tactica de audiere. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene, 16 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2018, pp. 183-197. ISBN 978-9975-3471-1-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2018
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2018

Declaraţiile în procesul penal, ordinea procesuală şi tactica de audiere

Statements in the Criminal Process, Procedural Order and Tactics of Hearing

CZU: 343.13/.14

Pag. 183-197

Mărgineanu Iurie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

Prezentul articol este o încercare de a aduce în atenție mărturiile din cadrul procesului penal care sunt adesea trecute cu vederea de reprezentanții profesiei de avocat atunci când vine vorba de ordinea corectă. Un alt aspect supus analizei este respectarea secvenței procesuale și tacticii audierii, pe care le considerăm un aspect important, care nu trebuie neglijat în niciun caz atât de procuratură, cât și de reprezentanții apărării. O altă perspectivă a cercetării noastre se concentrează asupra drepturilor suspectului care trebuie respectate în timpul procesului judiciar. Aspectul menționat mai sus este important să fie păstrat într-o țară care aspiră să fie una în care domnește statul de drept și nimeni nu este mai presus de lege. Descrierea detaliată a procesului de audiere cu toate etapele sale de la preliminar la cel final va oferi practicienilor un manual real care i-ar putea ghida prin acest proces lung și uneori confuz. Afirmațiile și aserțiunile articolului sunt bine fundamentate, iar mențiunile din Codul de procedură penală sunt aduse ca probe în acest sens. O altă bază probatorie o constituie activitatea unor savanți de renume în domeniul dreptului penal din Republica Moldova, România, Rusia etc.

Cuvinte-cheie
secvență procesuală, audieri, drepturile suspectului,

processual sequence, hearings, suspect’s rights

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Mărgineanu, I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Declaraţiile &icirc;n procesul penal, ordinea procesuală şi tactica de audiere</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3471-1-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>secvență procesuală</subject>
<subject>audieri</subject>
<subject>drepturile suspectului</subject>
<subject>processual sequence</subject>
<subject>hearings</subject>
<subject>suspect’s rights</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>343.13/.14</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Prezentul articol este o &icirc;ncercare de a aduce &icirc;n atenție mărturiile din cadrul procesului penal care sunt adesea trecute cu vederea de reprezentanții profesiei de avocat atunci c&acirc;nd vine vorba de ordinea corectă. Un alt aspect supus analizei este respectarea secvenței procesuale și tacticii audierii, pe care le considerăm un aspect important, care nu trebuie neglijat &icirc;n niciun caz at&acirc;t de procuratură, c&acirc;t și de reprezentanții apărării. O altă perspectivă a cercetării noastre se concentrează asupra drepturilor suspectului care trebuie respectate &icirc;n timpul procesului judiciar. Aspectul menționat mai sus este important să fie păstrat &icirc;ntr-o țară care aspiră să fie una &icirc;n care domnește statul de drept și nimeni nu este mai presus de lege. Descrierea detaliată a procesului de audiere cu toate etapele sale de la preliminar la cel final va oferi practicienilor un manual real care i-ar putea ghida prin acest proces lung și uneori confuz. Afirmațiile și aserțiunile articolului sunt bine fundamentate, iar mențiunile din Codul de procedură penală sunt aduse ca probe &icirc;n acest sens. O altă bază probatorie o constituie activitatea unor savanți de renume &icirc;n domeniul dreptului penal din Republica Moldova, Rom&acirc;nia, Rusia etc.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>