Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
303 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-16 08:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.982.4 (12)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (882)
SM ISO690:2012
GOLUBENCO, Gheorghe, COSTEA, Mihai. Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene, 16 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2018, pp. 176-182. ISBN 978-9975-3471-1-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2018
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2018

Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii

Considerations Regarding the Investigation of Handwriting and Signature in Copies of Documents Submitted to Expertise

CZU: 343.982.4

Pag. 176-182

Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2020


Rezumat

În lucrare autorii argumentează posibilitatea principială de examinare a semnăturilor în copie, sunt expuse unele considerații și recomandări privind metodica a astfel de investigații.

The authors of the present work justify the main possibility of examining signatures in copies of documents, they bring some considerations and recommendations regarding the methodology of such investigations.

Cuvinte-cheie
apel, apel principal, apel incident, devolutiv,

expert, document, xerox copy, handwriting, signature, graphologic expertise

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116190</doi_batch_id>
<timestamp>1701689570</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3471-1-2</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii &icirc;n documentele prezentate la expertiză &icirc;n copii</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Golubenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihai</given_name>
<surname>Costea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>176</first_page>
<last_page>182</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>