Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat în condiţiile războiului din Irak
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
199 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-12 18:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[327.5+347.77/.78:008](567) (1)
Blocuri internaționale. (153)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1178)
Civilizație. Cultură. Progres (634)
SM ISO690:2012
BADIR, Kordee. Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat în condiţiile războiului din Irak. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene. 16 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2018, pp. 105-120. ISBN 978-9975-3471-1-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2018
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2018

Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat în condiţiile războiului din Irak

Protection of Cultural Goods in Time of Armed Conflict in the Conditions of the War in Iraq

CZU: [327.5+347.77/.78:008](567)

Pag. 105-120

Badir Kordee
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Respectarea patrimoniului cultural în timp de conflict armat este o problemă universală. Este bine cunoscut faptul, că patrimoniul cultural reprezintă un simbol al unei societăţi, iar uneori chiar esenţa acesteia. Or, în scopul demoralizării părţii adverse şi aducerii unor prejudicii morale grave, beligeranţii în mod special îşi pun drept obiectiv distrugerea unor localuri de cult, al unor bunuri culturale ce descrie însăşi esenţa acestui popor. Totodată, este bine cunoscut că în cadrul tuturor conflictelor armate, bunurile culturale au constituit o sursă de venit ilegal pentru beligeranţi. Or, cazul Irakului se încadrează în mod perfect în acest concept inacceptabil din punct de vedere al dreptului internaţional umanitar

Respecting cultural heritage in time of armed conflict is a universal problem. It is well known that cultural heritage is a symbol of a society, and sometimes even its essence. In order to demoralise the adverse party and bring about serious moral damage, the belliers in particular aim to destroy cult venues, cultural goods which describe the very essence of this people. At the same time, it is well known that in all armed conflicts, cultural goods constituted an illegal source of income for Bellikers. However, the case of Iraq perfectly falls within this unacceptable concept in terms of international humanitarian law.

Cuvinte-cheie
justiţie, patrimoniu cultural, civilizație, protecţie, conflict armat, sancţiuni,

justice, cultural heritage, civilization, protection, armed conflict, sanctions