Clarificări conceptuale privind anxietatea de separare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
222 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-05 16:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.97+616.89-008.441 (1)
Psihologie (2267)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (136)
SM ISO690:2012
NISTREAN, Elena. Clarificări conceptuale privind anxietatea de separare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 166-168. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277523
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Clarificări conceptuale privind anxietatea de separare

Conceptual clarifications regarding the separation anxiety

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277523
CZU: 159.97+616.89-008.441

Pag. 166-168

Nistrean Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Articolul prezintă o analiză a literaturii de specialitate cu privire la anxietatea de separare. Este elucidat impactul în-treruperilor îndelungate și repetate ale legăturii dintre mamă și copil în primii ani de viață. Un aspect particular pe care îl susține John Bowlby (1970) este că, deși pierderile suferite pe parcursul primilor cinci ani de viață de cele mai multe ori determină apariția tulburării anxioase de separare, și pierderile suferite mai târziu în cursul vieții au de asemenea po-tențial patogen. În acest sens, teoria este validată de practica clinică care atestă raportul de cauzalitate dintre tulburările psihologice și o pierdere sau o separare survenită într-un anumit moment.

The article presents an analysis of the literature on separation anxiety. The impact of long and repeated interruptions of the bond between mother and child in the first years of life is elucidated. A particular aspect that John Bowlby (1970) supports is that although the losses suffered during the first five years of life most often lead to the occurrence of separation anxiety disorder, the losses suffered later in life have pathogenic potential too. In this sense, the theory is validated by clinical practice that attests the causal relationship between psychological disorders and loss or separation that occurred at a certain time.

Cuvinte-cheie
angoasă, anxietate de separare, ataşament, doliu, sentiment de pierdere, teamă,

anxiety, separation anxiety, attachment, mourning, feeling of loss, fear

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116146</doi_batch_id>
<timestamp>1653610401</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) </full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>9(139)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Clarificări conceptuale privind anxietatea de separare</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Nistrean</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>166</first_page>
<last_page>168</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4277523</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>