Tulburări afective în epilepsie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-19 11:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.89-008.44/.45:616.853 (1)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (136)
SM ISO690:2012
DOȚEN, Natalia. Tulburări afective în epilepsie. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 161-165. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277516
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Tulburări afective în epilepsie

Affective disorders in epilepsy

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277516
CZU: 616.89-008.44/.45:616.853

Pag. 161-165

Doțen Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Este recunoscut faptul că depresia și anxietatea sunt cele mai frecvente comorbidități psihiatrice în epilepsie. În acest articol ne-am propus să evaluăm prezența simptomelor de depresie și anxietate la persoanele cu epilepsie. Au fost evaluate 109 persoane adulte cu epilesie. Studiul s-a desfășurat pe parcursul anului 2019 în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă, Centrul Național de Epileptologie. Persoanele au fost evaluate cu ajutorul Inventarului de Depresie Beck (21 itemi) și al Scalei de evaluare a anxietății Hamilton. Studiul nostru a demonstrat că aproximativ jumătate din numărul de persoane cu epilepsie suferă de depresie și anxietate. Rata depresiei și anxietății este mai înaltă la femei decât la bărbați. Totodată, prezența simptomelor de anxietate și de depresie la persoanele neangajate este dublă comparativ cu persoanele cu epilepsie angajate în câmpul muncii.

It is recognized that depression and anxiety are the most common psychiatric comorbidities in epilepsy. In this article we aimed to assess the presence of depression and anxiety symptoms in people with epilepsy. We assessed 109 adults with epilepsy. The study took place at the National Centre of Epileptology in 2019. Individuals were assessed using the Beck Depression Inventory (21 items) and the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). Our study demonstrated that about half of people with epilepsy suffer from depression and anxiety. The rate of depression and anxiety is higher in women than in men. Nevertheless, the presence of anxiety and depression symptoms in the unemployed persons is double compared to the employed people with epilepsy.

Cuvinte-cheie
epilepsie, tulburări afective, depresie, anxietate,

epilepsy, affective disorders, depression, anxiety

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116145</doi_batch_id>
<timestamp>1653531185</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) </full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>9(139)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Tulburări afective &icirc;n epilepsie</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Doțen</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>161</first_page>
<last_page>165</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4277516</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>