Tratamentul endoscopic al hidrocefaleei secundare unei tumori intracraniene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
437 0
SM ISO690:2012
SAFTA, Radu. Tratamentul endoscopic al hidrocefaleei secundare unei tumori intracraniene. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2009, nr. 3(22), pp. 94-99. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011

Tratamentul endoscopic al hidrocefaleei secundare unei tumori intracraniene

Pag. 94-99

Safta Radu
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În cadrul studiului au fost investigaţi 21 de pacienţi cu hidrocefalee secundară unei tumori intracraniene operaţi prin metoda endoscopică. La pacienţii studiaţi au fost diagnosticate următoarele tipuri de tumori: tumori de tect cerebral -4 pacienţi, tumori de regiune pineal – 3 pacienţi, tumori de fosă posterioară – 14 pacienţi. În 20 cazuri VCS a fost efectuată cu succes, în majoritatea cazurilor, fără complicaţii severe intraoperatorii şi postoperatorii. Un pacient a necesitat şuntare ventriculoperitoneală, din motivul vizualizării proaste a reperelor anatomice, operaţia fi ind efectuată în aceeaşi sesiune chirurgicală. În cazurile studiate, efi cienţa VCS a fost de 95%. În prezent ventriculocisternostomia endoscopică este o metodă de tratament de primă alegere (efectuată ca etapă operatorie) în cazul hidrocefaleei ocluzive cauzate de tumori.

21 patients with hydrocephalus secondary to intracranial tumors treated by endoscopic technique were analyzed. 4 patients with hydrocephalus had rumors pf tectum, 3 were suffering from a pineal region tumors, 14 had tumors of posterior fossa. In all the cases, third ventriculostomy (ETV) was done in classical mode under general anesthesia, performing a communication between the third ventricle and interpeduncular cistern. In 20 cases ETV was done successfully without severe intra- and post-operative complications, 1 case was ended with shunting at the same time due to bad visualization of anatomic landmarks. The overall rate of neurological improvement after ETV in our cases constituted 95%. Endoscopic third ventriculostomy is now an accepted treatment of choice (as a stage) for obstructive hydrocephalus secondary to intracranial tumors

BibTeX Export