Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
149 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-11 22:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.947.5:373.3+37.015.3 (1)
Psihologie (2036)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1147)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2583)
SM ISO690:2012
NIŢĂ, Carmen Daniela. Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 139-142. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277483
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare

Theoretical approaches to the reading motivation of the primary school pupils


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277483
CZU: 159.947.5:373.3+37.015.3
Pag. 139-142

Niţă Carmen Daniela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol este abordată din punct de vedere teoretic problema motivației pentru lectură la elevii claselor primare. Se insistă asupra câtorva definiții ale motivației învățării ce aparțin unor personalități marcante (P.Cornea, M.Golu, D.Vrabie), dar și asupra modului cum poate fi dezvoltată motivația pentru lectură la elevii claselor primare. Trezirea motivației elevi-lor pentru lectură este unul dintre obiectivele finale ale activităţii desfăşurate de învăţător cu elevii claselor primare. Acesta este punctul de plecare şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea şcolară pentru învăţător şi pentru elevii săi, care sunt stimulați să citească pentru dezvoltarea limbajului, a competențelor de comunicare, a comportamentului, a culturii generale.

The article addresses theoretically the problem of reading motivation in primary school pupils. It focuses on several definitions of the motivation of learning belonging to prominent personalities (P.Cornea, M.Golu, D.Vrabie), but also on how the motivation for reading can be developed in the pupils of primary classes. Awakening the motivation of pupils for reading is one of the final objectives of the activity carried out by the teacher with the pupils of primary classes. This is the starting point and also the key to success in the school activity for the teacher and their students, who are encouraged to read for the development of language, communication skills, behaviour, and general culture.

Cuvinte-cheie
lectură școlară, motivaţia învăţării, elev, stimulare, interes, teoriile motivației,

school reading, learning motivation, pupil, stimulation, interest, theories of motivation

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116125</doi_batch_id>
<timestamp>1643460616</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) </full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>9(139)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Carmen Daniela</given_name>
<surname>Niţă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>139</first_page>
<last_page>142</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4277483</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>