Repere etnosofice în perioada junimiștilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
153 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 10:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
39:13 (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (1470)
Filosofia spiritului. Metafizica vieții spirituale (128)
SM ISO690:2012
ŞORODOC, Oana Gabriela. Repere etnosofice în perioada junimiștilor. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 122-125. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277447
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Repere etnosofice în perioada junimiștilor

Ethnosophical landmarks during the junimists

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277447
CZU: 39:13

Pag. 122-125

Şorodoc Oana Gabriela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În acest articol ne-am propus o scurtă prezentare etimologică și o conceptualizare a termenului etnosofie, o latură ce vine să întregească acea imagine a etnologiei și a antropologiei, căci termenul poate fi regăsit de puține ori în dicționare, întrucât se află încă în acel stadiu de căutare a certificatului de naștere. Totodată, vom încerca să surprindem rolul junimiștilor în nașterea etnosofiei ca știință.

This article proposes a short etymological presentation and a conceptualization of ethnosophy, a side that comes to complete the image of ethnology and antropology, although the term can be found rarely in dictionaries, because it is still in the search of its birth certificate. At the same time, we shall try to discover the role of the junimists in the birth of ethnosophy as a science.

Cuvinte-cheie
etnosofie, folclor, junimiști, cultură, literatură populară,

ethnosophy, folklore, junimists, culture, popular literature

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-116122</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-08</cfResPublDate>
<cfVol>139</cfVol>
<cfIssue>9</cfIssue>
<cfStartPage>122</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2103</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/116122</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Repere etnosofice &icirc;n perioada junimiștilor</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>etnosofie; folclor; junimiști; cultură; literatură populară; ethnosophy; folklore; junimists; culture; popular literature</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n acest articol ne-am propus o scurtă prezentare etimologică și o conceptualizare a termenului etnosofie, o latură ce vine să &icirc;ntregească acea imagine a etnologiei și a antropologiei, căci termenul poate fi regăsit de puține ori &icirc;n dicționare, &icirc;ntruc&acirc;t se află &icirc;ncă &icirc;n acel stadiu de căutare a certificatului de naștere. Totodată, vom &icirc;ncerca să surprindem rolul junimiștilor &icirc;n nașterea etnosofiei ca știință.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>This article proposes a short etymological presentation and a conceptualization of ethnosophy, a side that comes to complete the image of ethnology and antropology, although the term can be found rarely in dictionaries, because it is still in the search of its birth certificate. At the same time, we shall try to discover the role of the junimists in the birth of ethnosophy as a science.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-63903</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-116122</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.4277447</cfFedId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-63903</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-63903-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şorodoc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oana Gabriela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>