Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 13:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.037+159.954.4]:82.09 (1)
Educație (9367)
Psihologie (2036)
Critică literară. Studii literare (140)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 72-75. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277380
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Psychological parameters of the reading and interpretation of literary works


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277380
CZU: [37.037+159.954.4]:82.09
Pag. 72-75

Şchiopu Constantin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol se face referință la o serie de factori psihologici, care determină lectura și interpretarea operei literare: com-petențele lingvistică, literară, culturală, înzestrările imaginativă, asociativă, senzorială, empatică, emoţională, proiectivă, opiniile, credinţele şi atitudinile personale ale cititorului/ interpretului, orizontul lui de așteptare. În această ordine de idei sunt actualizate câteva teorii cu privire la lectura și receptarea operei literare: caracterul structural al operei literare (H.Markiewicz), orizontul de așteptare (H-R. Jauss), formarea competențelor (P.Cornea), cititorul – coparticipant la actul de creație (J.P.SartrE). Totodată, în funcție de acești parametri psihologici, sunt propuse mai multe sugestii metodolo-gice referitoare la interpretarea operei literare.

The article refers to a series of psychological factors which determine the reading and interpretation of the literary work: linguistic, literary, cultural competences, the imaginative, associative, sensorial, empathic, emotional and projective endowments, opinions, beliefs and personal attitudes of the reader/interpreter, their expectation horizon. Therefore, some theories on the reading and reception of the literary work have been updated: the structural character of the literary work (H.Markiewicz), the horizon of expectation (H.R.Jauss), the training of competences (P.Cornea), the reader  a participant in the creative act (J.P.Sartre). Hence, depending on these psychological parameters, several methodological suggestions regarding the interpretation of the literary work are proposed.

Cuvinte-cheie
lectură, interpretare, parametri psihologici, operă literară, competenţă, exerciţii,

reading, interpretation, psychological parameters, literary work, competence, exercises

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Şchiopu, C.</dc:creator>
<dc:date>2020-12-08</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n articol se face referință la o serie de factori psihologici, care determină lectura și interpretarea operei literare: com-petențele lingvistică, literară, culturală, &icirc;nzestrările imaginativă, asociativă, senzorială, empatică, emoţională, proiectivă, opiniile, credinţele şi atitudinile personale ale cititorului/ interpretului, orizontul lui de așteptare. &Icirc;n această ordine de idei sunt actualizate c&acirc;teva teorii cu privire la lectura și receptarea operei literare: caracterul structural al operei literare (H.Markiewicz), orizontul de așteptare (H-R. Jauss), formarea competențelor (P.Cornea), cititorul &ndash; coparticipant la actul de creație (J.P.SartrE). Totodată, &icirc;n funcție de acești parametri psihologici, sunt propuse mai multe sugestii metodolo-gice referitoare la interpretarea operei literare.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article refers to a series of psychological factors which determine the reading and interpretation of the literary work: linguistic, literary, cultural competences, the imaginative, associative, sensorial, empathic, emotional and projective endowments, opinions, beliefs and personal attitudes of the reader/interpreter, their expectation horizon. Therefore, some theories on the reading and reception of the literary work have been updated: the structural character of the literary work (H.Markiewicz), the horizon of expectation (H.R.Jauss), the training of competences (P.Cornea), the reader  a participant in the creative act (J.P.Sartre). Hence, depending on these psychological parameters, several methodological suggestions regarding the interpretation of the literary work are proposed.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.4277380</dc:identifier>
<dc:source>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)  139 (9) 72-75</dc:source>
<dc:subject>lectură</dc:subject>
<dc:subject>interpretare</dc:subject>
<dc:subject>parametri psihologici</dc:subject>
<dc:subject>operă literară</dc:subject>
<dc:subject>competenţă</dc:subject>
<dc:subject>exerciţii</dc:subject>
<dc:subject>reading</dc:subject>
<dc:subject>interpretation</dc:subject>
<dc:subject>psychological parameters</dc:subject>
<dc:subject>literary work</dc:subject>
<dc:subject>competence</dc:subject>
<dc:subject>exercises</dc:subject>
<dc:title><p>Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>