Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
197 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 13:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.037+159.954.4]:82.09 (1)
Educație (9367)
Psihologie (2036)
Critică literară. Studii literare (140)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 72-75. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277380
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Psychological parameters of the reading and interpretation of literary works


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277380
CZU: [37.037+159.954.4]:82.09
Pag. 72-75

Şchiopu Constantin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol se face referință la o serie de factori psihologici, care determină lectura și interpretarea operei literare: com-petențele lingvistică, literară, culturală, înzestrările imaginativă, asociativă, senzorială, empatică, emoţională, proiectivă, opiniile, credinţele şi atitudinile personale ale cititorului/ interpretului, orizontul lui de așteptare. În această ordine de idei sunt actualizate câteva teorii cu privire la lectura și receptarea operei literare: caracterul structural al operei literare (H.Markiewicz), orizontul de așteptare (H-R. Jauss), formarea competențelor (P.Cornea), cititorul – coparticipant la actul de creație (J.P.SartrE). Totodată, în funcție de acești parametri psihologici, sunt propuse mai multe sugestii metodolo-gice referitoare la interpretarea operei literare.

The article refers to a series of psychological factors which determine the reading and interpretation of the literary work: linguistic, literary, cultural competences, the imaginative, associative, sensorial, empathic, emotional and projective endowments, opinions, beliefs and personal attitudes of the reader/interpreter, their expectation horizon. Therefore, some theories on the reading and reception of the literary work have been updated: the structural character of the literary work (H.Markiewicz), the horizon of expectation (H.R.Jauss), the training of competences (P.Cornea), the reader  a participant in the creative act (J.P.Sartre). Hence, depending on these psychological parameters, several methodological suggestions regarding the interpretation of the literary work are proposed.

Cuvinte-cheie
lectură, interpretare, parametri psihologici, operă literară, competenţă, exerciţii,

reading, interpretation, psychological parameters, literary work, competence, exercises

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-116113</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-12-08</cfResPublDate>
<cfVol>139</cfVol>
<cfIssue>9</cfIssue>
<cfStartPage>72</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2103</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/116113</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>lectură; interpretare; parametri psihologici; operă literară; competenţă; exerciţii; reading; interpretation; psychological parameters; literary work; competence; exercises</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articol se face referință la o serie de factori psihologici, care determină lectura și interpretarea operei literare: com-petențele lingvistică, literară, culturală, &icirc;nzestrările imaginativă, asociativă, senzorială, empatică, emoţională, proiectivă, opiniile, credinţele şi atitudinile personale ale cititorului/ interpretului, orizontul lui de așteptare. &Icirc;n această ordine de idei sunt actualizate c&acirc;teva teorii cu privire la lectura și receptarea operei literare: caracterul structural al operei literare (H.Markiewicz), orizontul de așteptare (H-R. Jauss), formarea competențelor (P.Cornea), cititorul &ndash; coparticipant la actul de creație (J.P.SartrE). Totodată, &icirc;n funcție de acești parametri psihologici, sunt propuse mai multe sugestii metodolo-gice referitoare la interpretarea operei literare.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article refers to a series of psychological factors which determine the reading and interpretation of the literary work: linguistic, literary, cultural competences, the imaginative, associative, sensorial, empathic, emotional and projective endowments, opinions, beliefs and personal attitudes of the reader/interpreter, their expectation horizon. Therefore, some theories on the reading and reception of the literary work have been updated: the structural character of the literary work (H.Markiewicz), the horizon of expectation (H.R.Jauss), the training of competences (P.Cornea), the reader  a participant in the creative act (J.P.Sartre). Hence, depending on these psychological parameters, several methodological suggestions regarding the interpretation of the literary work are proposed.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10861</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-116113</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.4277380</cfFedId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10861</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10861-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-12-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şchiopu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Constantin</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>