Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
897 186
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-08 01:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.7:65.012 (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (806)
Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații (2493)
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Viorica, CEPRAGA, Lucia. Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri. In: Interuniversitaria, 8 octombrie 2020, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2020, Ediția 16, pp. 323-328. ISBN 978-9975-50-248-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2020

Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri

CZU: 316.7:65.012

Pag. 323-328

Tutunaru Viorica, Cepraga Lucia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020


Rezumat

Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.

Cuvinte-cheie
effective communication, organization, company, management, barriers of communication

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Tutunaru, V.</dc:creator>
<dc:creator>Cepraga, L.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.</p></dc:description>
<dc:source>Interuniversitaria (Ediția 16) 323-328</dc:source>
<dc:subject>effective communication</dc:subject>
<dc:subject>organization</dc:subject>
<dc:subject>company</dc:subject>
<dc:subject>management</dc:subject>
<dc:subject>barriers of communication</dc:subject>
<dc:title>Eficientizarea procesului de comunicare &icirc;n mediul de afaceri</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>