Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
543 155
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.7:65.012 (1)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (688)
Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații (2029)
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Viorica, CEPRAGA, Lucia. Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri. In: Interuniversitaria, 8 octombrie 2020, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2020, Ediția 16, pp. 323-328. ISBN 978-9975-50-248-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2020

Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri

CZU: 316.7:65.012

Pag. 323-328

Tutunaru Viorica, Cepraga Lucia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020


Rezumat

Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.

Cuvinte-cheie
effective communication, organization, company, management, barriers of communication

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-116016</doi_batch_id>
<timestamp>1685231889</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Interuniversitaria</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-50-248-1</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Eficientizarea procesului de comunicare &icirc;n mediul de afaceri</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Viorica</given_name>
<surname>Tutunaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lucia</given_name>
<surname>Cepraga</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>323</first_page>
<last_page>328</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>